Home Nieuws Agenda Leden Bestuur Over IKV Contact


Ambitieplan 2013 – 2020

Het IKV Ondernemend Vlaardingen bestuur heeft maanden hard gewerkt aan het formuleren en fijnslijpen van haar ambities en met name ook aan het concretiseren ervan.

Dit hebben zij in samenspraak met velen van u gedaan, met behulp van digitale enquêtes en twee discussieavonden. Uw input en onze ideeën zijn nu samengebracht in een plan voor de toekomst.

Daarnaast hebben wij als bestuur elk voor onze eigen portefeuille in hoofdlijnen uitgewerkt op welke manier wij invulling kunnen geven aan de ambities. Uw akkoord op de Algemene ledenvergadering van september 2013 op onze plannen geeft ons de mogelijkheid om nog krachtiger onze schouders te zetten onder de uitdagingen die voor ons liggen.

Ambitieplan IKV

Update 2015