Bekijk alle thema's

Aanleg van de Blankenburgtunnel (2017-2024)De Blankenburgverbinding bestaat uit de aanleg van een autosnelweg van 2x3 rijstroken, een landtunnel, een watertunnel, een verdiepte aansluiting op de A20 en een hoge aansluiting op de A15. Ook de verbreding van de A20 tot aan het Kethelplein maakt er onderdeel van uit. Het streven is dat in de periode 2022 - 2024 alles klaar is.

A20 bij Vlaardingen
Ter hoogte van Vlaardingen wordt de  A20 tussen het Kethelplein en de oprit en afrit van de Blankenburgverbinding in beide richtingen verbreed met 1 rijstrook en vluchtstrook. Daarnaast past Rijkswaterstaat de aansluitingen Vlaardingen-West en Vlaardingen aan. De verzorgingsplaats en het benzinestation De Rijskade blijven op de huidige locatie. De verzorgingsplaats en het benzinestation Aalkeet komen te vervallen.

Planning
Een groot deel van 2017 en 2018 staan in het teken van het sluiten van het contract met het aannemersconsortium, dat straks de nieuwe verbinding gaat aanleggen. Nadat het contract officieel is gesloten, start het consortium met zijn werkzaamheden. De werkzaamheden voor het aanleggen van de nieuwe verbinding duren naar verwachting 5 jaar. Dit betekent dat de openstelling in 2023 is voorzien.

  • 2016/2017 Vaststelling tracébesluit en Milieueffectrapport en definitieve goedkeuring
  • 2018 Start realisatie
  • 2022-2024 Openstelling Blankenburgverbinding
Blankenburgverbinding in vogelvluchtperspectiefMeer informatie over de Blankenburgtunnel