Bekijk alle thema's

Aanpak van knooppunt Vijfsluizen (2017)
Op knooppunt Vijfsluizen is de doorstroming van gemotoriseerd verkeer regelmatig een probleem. De hoeveelheid verkeer is gegroeid en de huidige inrichting van de weg is niet meer toereikend. Dat leidt geregeld tot vaststaand verkeer met terugslag tot in de Beneluxtunnel. De gemeenten Schiedam en Vlaardingen pakken dit probleem nu samen op met een heel pakket aan maatregelen om de weg beter in te richten en daarmee de doorstroming van gemotoriseerd verkeer te verbeteren.

In het project Knooppunt Vijfsluizen pakken de gemeenten vier kruispunten aan:

  • Kruispunt Vlaardingerdijk en Schiedamsedijk met op- en afritten A4,
  • Kruispunt Kesperweg-Schiedamsedijk,
  • Kruising op- en afritten A4 in Schiedam,
  • Karel Doormanweg-Vlaardingerdijk.
Naast de maatregelen voor een goede doorstroming, krijgt ook de uitstraling van de weg een oppepper. Er komt een doorgaande, groene berm met een statige bomenrij die de twee rijrichtingen scheidt. Hierdoor rijdt men begeleid door groen de stad of de havens in en uit.

Planning
De werkzaamheden starten in maart 2017. De rijbanen blijven tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk toegankelijk. Houdt u wel rekening met de nodige hinder op deze toch al drukke route. Tijdens het hele project blijven de gemeenten en de aannemer u als gebruiker van het knooppunt informeren over eventuele verkeershinder. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is er een alternatieve route.


Meer informatie over Vijfsluizen