Bekijk alle thema's

Nieuwe spoorkruising Marathonweg (2017)De gemeente gaat een tunnel onder het spoor maken zodat verkeer op de Marathonweg het spoor ongestoord kan kruisen en de doorstroming verbetert. Deze spoorovergang, met daaraan gekoppeld de aansluiting van de Arij Koplaan en de Industrieweg, zorgt nu dat het verkeer niet goed kan doorstromen. En als straks de bestaande spoorlijn Rotterdam - Hoek van Holland tot metrolijn wordt omgebouwd gaan er in de spits 24 (bovengrondse) metro's per uur rijden. Nu zijn dat 8 treinen per uur.

Fasering en planning
De gemeente zal dit project tegelijk uitvoeren met de ombouw van de Hoekse Lijn. Op die manier bespaart men kosten en blijft de extra overlast voor weggebruikers beperkt. Op 26 januari zijn de werkzaamheden naast het spoor begonnen. In de eerste twee weken van april 2017 wordt het spoordek op zijn plaats geschoven. Om dat voor elkaar te krijgen zal in die periode dag en nacht worden doorgewerkt. Als de onderdoorgang is gebouwd worden de aansluitende wegen en de rotondes in fasen aangelegd. Eind 2017 is het project klaar. Tijdens de bouw van de spoorkruising blijft de bestaande overweg in gebruik, zodat de Rivierzone bereikbaar blijft.

Tijdens de bouw van de rotonde bij de Arij Koplaan/Industrieweg zal hinder voor het verkeer ontstaan als de wegen op elkaar worden aangesloten. De aannemer krijgt de opdracht om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Zo nodig worden omleidingen aangegeven.

Meer informatie over spoorkruising Marathonweg