Bekijk alle thema's

Ombouw van de Hoekse Lijn (2017)De Metropoolregio Rotterdam Den Haag werkt hard aan de verbetering van het openbaar vervoer. Het project Hoekse Lijn is daarin de komende jaren de grootste investering. Het bestaande tracé tussen Schiedam en Hoek van Holland ondergaat een metamorfose: van een gewone spoorlijn naar een moderne metro. Aan het eind van de lijn, in Hoek van Holland, komt een kleine kilometer nieuw spoor met het nieuwe station ‘Hoek van Holland Strand’. De gemeente Rotterdam/MRDH is opdrachtgever voor de ombouw van het project Hoekse Lijn.

In Schiedam sluit de Hoekse Lijn aan op metrolijn B naar Nesselande. Door de koppeling aan het Rotterdamse metronet wordt het hart van Rotterdam via de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis verbonden met het strand van Hoek van Holland. Na de ombouw stijgt naar verwachting het aantal reizigers op de Hoekse Lijn met circa 40%.

Goederenvervoer
Op de Hoekse Lijn vindt van oudsher goederenvervoer plaats ten behoeve van enkele bedrijven die erlangs zijn gevestigd. Na de ombouw blijft dit mogelijk. Deze treinen kunnen bij Schiedam doorrijden op het hoofdspoornet van ProRail. Het goederenvervoer zal uitsluitend buiten de spitsuren plaatsvinden.

Planning zomer 2017
De grote ombouwperiode start 1 april 2017 en moet 5 maanden later - op 1 september 2017 - gereed zijn. In deze periode worden zeven stations omgebouwd. Station Maassluis Steendijkpolder wordt nieuw gebouwd. De stations Schiedam Nieuwland en Hoek van Holland Haven krijgen tijdelijke stations.

Start ombouwperiode Hoekse Lijn:
1 april 2017

Testbedrijf Hoekse Lijn:                      
4 juli 2017

Proefbedrijf Hoekse Lijn:                    
1 augustus 2017

Einde ombouw, test-/proefbedrijf:       
1 september 2017

Start exploitatie RET:                          
september 2017


Alvast een stukje meerijden?