Doel

Doel

De IKV (Industriële Kring Vlaardingen) heeft als doel het bevorderen van de gemeenschappelijke bedrijfsbelangen van haar leden. Meestal zijn dat zaken die verband houden met de vestiging in de stad. De vereniging heeft daarom leden die een bedrijf of een (neven) vestiging in de stad Vlaardingen hebben. Meer weten? Zie de statuten IKV!

Activiteiten
Om de doelen te bereiken neemt de IKV initiatieven richting overheid, semi-overheid, organisaties en bedrijven. Zij coördineert activiteiten en stimuleert samenwerking tussen leden. Verder schept zij mogelijkheden die de goede verstandhouding tussen leden onderling bevorderen.