Home Nieuws Agenda Leden Bestuur Over IKV Contact


Saybolt Nederland B.V.

Inspectiebedrijf
Het verrichten van scheikundige onderzoekingen en het geven van adviezen, het controleren en bemonsteren van vaste en vloeibare stoffen, in opdracht en voor rekening van derden, alsmede het deelnemen in andere ondernemingen.Contactgegevens