Home Nieuws Agenda Leden Bestuur Over IKV Contact


Cinergie BVCinergie Groep BV Wij besparen jaar in jaar uit op uw energiekosten. Een besparing die al snel enkele duizenden euro's per jaar kan zijn. Gratis en vrijblijvend een bespaar berekening? Neem contact op met c.vandenelsen@cinergie.nl of bel 06-15343234 Cinergie Groep is een energieadviesbureau met collectieve inkoop van energie als kernactiviteit. Door bundeling van uw energieverbruik en dat van de duizenden deelnemende bedrijven kunnen we hele scherpe prijzen voor u uitonderhandelen. Met een totaal inkoopvolume van 450 miljoen kWh en 40 miljoen m3 gas zijn we een van de grootste onafhankelijke inkoopcollectieven. Het inkoopmoment speelt een belangrijke rol, immers willen we prijzen vastleggen voor onze deelnemers op het moment dat de marktsituatie het gunstigst is. Deze collectieve inkoop van energie doen wij voor drie verschillende disciplines: • Bedrijfsgebouwen (Cinergie) • Personeelsleden/kleinzakelijk (ONS energiecollectief) • Bouwaansluitingen (Bouwstroomloket) Totaaloplossing Naast de collectieve inkoop van elektriciteit en gas tegen zeer scherpe prijzen, ondersteunen wij klanten met: • Inkoop van groene stroom • Certificering voor de CO2-prestatieladder • Online verbruiksinzicht en plaatsing slimme meters • Energiebesparingsadviezen Onafhankelijke marktpartij Wat is een gunstig energiecontract? Hoe lang moet ik prijzen vastleggen? Zijn zonnepanelen interessant voor mij? Zomaar een aantal vragen die wij als onafhankelijke marktpartij vaak gesteld krijgen en waarop wij een antwoord hebben waarbij de belangen van de vragensteller centraal staan. Waarom kunnen juist wij, als onafhankelijk marktpartij, hierover de beste adviezen geven? Omdat we geen elektriciteit of gas verkopen, geen provisie ontvangen van leveranciers en ook geen zonnepanelen verkopen. Met andere woorden: Wij hebben geen dubbele belangen en kunnen u daarom objectief - en dus optimaal - adviseren. Transparant verdienmodel De deelnamekosten van Cinergie bestaan uit een maandelijks abonnement van €31,75 per elektriciteit- en €12,75 per gasaansluiting, en een eenmalige deelnamevergoeding. Cinergie ontvangt geen provisie van leveranciers – daar ziet onze Raad van Toezicht onder meer op toe - waardoor we geen dubbele belangen hebben en ons 100% voor u kunnen inzetten. Aangezien we partner zijn van het IKV krijgt u korting op de eenmalige deelnamekosten. Objectieve besluitvorming Aan Cinergie Groep is een raad van toezicht verbonden, bestaande uit zes prominente deelnemers, die goedkeuring moeten geven aan alle inkoopbesluiten. Door hun betrokkenheid garandeert Cinergie Groep volledige neutraliteit en transparantie naar zowel deelnemers als energieleveranciers. Graag komen we u meer vertellen over uw bespaarmogelijkheid. Neem hiervoor contact op met Cas van den Elsen via c.vandenelsen@cinergie.nl of maak een afspraak via 06-15343234Contactgegevens