Home Nieuws Agenda Leden Bestuur Over IKV Contact


Stroomopwaarts MVS

Het WerkgeversServicepunt (WSP) van Stroomopwaarts is partner van ondernemers bij het invullen van hun sociaal maatschappelijke opgave. De Participatiewet, de Banenafspraak die voortvloeit uit het Sociaal akkoord, een mogelijk quotum, Social Return on Investment. Als ondernemer krijgt u hier allemaal mee te maken. U moet en wilt sociaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar hoe?

Het WSP van Stroomopwaarts maakt het u gemakkelijk om sociaal te ondernemen. Ondernemers kunnen bij ons terecht voor de inzet van personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt of het uitbesteden van werk aan het Werkleerbedrijf. Wij werken met mensen die onder de Participatiewet vallen en mensen met een WSW-indicatie.Contactgegevens

Twitter

Samen met vele mooie organisaties staan wij in dit inspirerende magazine. https://t.co/hUSmjIRfCm https://t.co/HBtwU4Rtbs

Taart en felicitaties van @BgmVlaardingen, @BartLeede en @CurfsDesiree voor onze Mahjoub. Mahjoub, bode bij gemeent… https://t.co/mFz5MEzSyF

Stroomopwaarts MVS en twaalf bewindvoerders tekenden onlangs een convenant om elkaar te versterken en meer inwoners… https://t.co/NVcw8GgTHQ