Home Nieuws Agenda Leden Bestuur Over IKV Contact


Stroomopwaarts MVS

Het WerkgeversServicepunt (WSP) van Stroomopwaarts is partner van ondernemers bij het invullen van hun sociaal maatschappelijke opgave. De Participatiewet, de Banenafspraak die voortvloeit uit het Sociaal akkoord, een mogelijk quotum, Social Return on Investment. Als ondernemer krijgt u hier allemaal mee te maken. U moet en wilt sociaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar hoe?

Het WSP van Stroomopwaarts maakt het u gemakkelijk om sociaal te ondernemen. Ondernemers kunnen bij ons terecht voor de inzet van personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt of het uitbesteden van werk aan het Werkleerbedrijf. Wij werken met mensen die onder de Participatiewet vallen en mensen met een WSW-indicatie.Contactgegevens

Twitter

250 mensen aan het werk door samenwerking Randstad en Stroomopwaarts! @domihermans en @CurfsDesiree tekenden vandaa… https://t.co/U50Z3xun0e

@nat_ombudsman lanceerde vandaag het Meldpunt klachten voor beschut werken. Stroomopwaarts faciliteerde de officiël… https://t.co/9SLaamm2DZ

Trots op dit netwerk @SEN_MVS en MVO-ondernemer 2018 @vosconbv. #inclusiefondernemen #partnersociaalondernemen… https://t.co/tBeF6NAjVG