Ambitieplan

Ambitieplan

Met de bestuurswijziging van de IKV Ondernemend Vlaardingen vlak voor de zomer van 2017, heeft het bestuur het bestaande ambitieplan herzien. Veel van de gestelde ambities zijn behaald of waren aan bijstelling toe.

Dit heeft geleid tot het vaststellen van een tiental speerpunten welke gepresenteerd zijn tijdens de ALV van december 2017.

Ambitieplan IKV