Gemeente Vlaardingen

Gemeente Vlaardingen

De gemeente Vlaardingen voert een actief beleid om Vlaardingse bedrijven en werkgelegenheid te behouden. Uitbreiding van schone of havengerelateerde werkgelegenheid, liefst in dienstverlening of recreatie is van harte welkom. Het college wil verder een vitale binnenstad en complete, compacte en comfortabele winkelcentra.

Andere werkverdeling accountmanagers Economische Zaken
De taakverdeling van de accountmanagers van Economische Zaken van de Gemeente Vlaardingen is veranderd. Ondernemers uit bouw, industrie, automotive en zakelijke dienstverlening kunnen voortaan bij Teun Vreugdenhil terecht. Esther Schut zal ondernemers uit detailhandel en horeca adviseren. Uiteraard blijven de accountmanagers elkaar vervangen bij afwezigheid.

Ramon Put
Accountmanager bouw, industrie en zakelijke dienstverlening
E Ramon.Put@vlaardingen.nl
T 010 248 47 69

Esther Schut
Accountmanager detailhandel en horeca
E esther.schut@vlaardingen.nl
M 06 5100 6673
T (010) 248 4000

De bedoeling van deze splitsing is de klant, de ondernemers in onze stad, beter van dienst te kunnen zijn.
Meer weten? Klik hier!

24/7 info over ondernemen
De digitale Ondernemersbalie van de gemeente Vlaardingen wordt steeds verder uitgebreid. U vindt hier tips en informatie over bijvoorbeeld vergunningen, huisvesting en subsidies. Heel handig zijn de antwoorden op veelgestelde vragen door ondernemers.

Speciaal voor ondernemers
Jaarlijks organiseert de gemeente daarnaast voor het bedrijfsleven het netwerkevenement Business op het water, een klimaatconferentie en samen met IKV de discussiebijeenkomst Broodje Politiek.

Bedrijventerreinen
Op bedrijventerrein Groot Vettenoord werken ondernemers en gemeente samen aan een duurzame herstructurering van het terrein. Alle informatie en nieuwsbrieven vindt u via www.vlaardingen.nl/ondernemers. Op het terrein van het voormalige Shell sportpark Vijfsluizen wil projectontwikkelaar OVG een CO2 neutraal kantorenpark realiseren. Ook het nieuwe bedrijventerrein Koggehaven is in ontwikkeling. Op andere terreinen onderhouden de accountmanagers contacten met de ondernemers. Door persoonlijk contact, soms via borrels of bijeenkomsten en via de ondernemersverenigingen die IKV nu per terrein opricht.

Startende ondernemers
Speciale aandacht is er voor startende ondernemers, onder andere uit de bijstand. Dat gebeurt door:

Mentor Vlaardingen: gratis advies en begeleiding door ervaren managers voor de (door)startende ondernemer
Work it Out: workshops voor Vlaardingers die het zelfstandig ondernemerschap overwegen
spreekuur van de Kamer van Koophandel in Vlaardingen
informatie voor starters op de website van de gemeente
stand van de gemeente op de landelijke Startersdag