Oostwijk

Oostwijk

Bestuur
Voorzitter: Robert van Marwijk
Vice-voorzitter: Bastiaan van der Heijden
Secretaris: Arie Ouwendijk (v/h Drukkerij A.Ouwendijk)
Penningmeester: Frans van Brederoode
Bestuurslid: Bob Meulendijk (Zonnepanelen Vlaardingen)
Bestuurslid: René van der Veen (Ot & Sien Kinderopvang)
Bestuurslid: Robert van Marwijk (De Hypotheker)

Contactpersoon IKV Oostwijk:
Robert van Marwijk
E-mail: oostwijk@ikv.nu
of: oostwijk@ouwendijk.nl
Telefoon: 010-434 2474
Mobiel: 06-55 532 655