De Maatschappij departement Waterweg-Noord

Over dit bedrijf

Onze vereniging De Maatschappij is hét onafhankelijke netwerk voor ondernemende mensen uit overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. We gaan open en onbevangen met elkaar in gesprek en inspireren elkaar om verder te denken dan ons eigen vakgebied en eigenbelang. We nemen initiatieven die bijdragen aan vernieuwing en een sterke, ondernemende samenleving. Onze vereniging bestaat al bijna 240 jaar en heeft ruim 2500 leden in 26 lokale departementen. Doelstelling Van origine heeft de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel de doelstelling om “de welvaart en het welzijn van Nederland te bevorderen”. Dit is vertaald naar “het stimuleren van een ondernemende samenleving door maatschappelijke onderwerpen bespreekbaar te maken vanuit een onafhankelijk perspectief met vernieuwende ideeën”. Waterweg Noord Het Departement Waterweg Noord is een van de 26 departementen van De Maatschappij en bestrijkt de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Centraal gelegen in de metropool regio Rotterdam-Den Haag. Van oudsher een gebied vol havenactiviteiten. De afgelopen decennia daarnaast vooral ook het gebied waar mobiliteit, grootstedelijkheid en de nabijheid van de petrochemische industrie een grote rol speelt. Onze leden zijn vertegenwoordigd vanuit de drie O’s: Ondernemers, lokale Overheden en Onderwijsorganisaties. En daarbij speelt wie je bent of wat je doet geen rol: groot naast klein, internationale wereldbedrijven naast lokale ZZP’ers. Gerenommeerde gevestigde bedrijven naast starters en nieuwkomers. Je bent welkom bij De Maatschappij. Maandelijkse bijeenkomsten: inspireren, innoveren en verbinden Binnen het departement Waterweg Noord willen we vooral inspireren, innoveren en verbinden. Dat doen we met name door onze bijeenkomsten. Bijeenkomsten waarbij we het principe huldigen: je haalt én je brengt er wat. Alleen dan kun je elkaar versterken. Maandelijks zijn er lunchbijeenkomsten, op de derde woensdag van de maand tussen 12.00 en 14.00 uur. Afwisselend op een locatie in een van de drie gemeenten. Tijdens deze bijeenkomsten is er ruim gelegenheid om onder het genot van een warme lunch en een drankje elkaar te spreken. Bij deze bijeenkomsten wordt altijd een inspirerend spreker uitgenodigd die vertelt over actualiteit of relevante maatschappelijke ontwikkelingen, aansluitend op waar onze leden in onze regio mee te maken hebben. Tijdens de lunchbijeenkomsten geven we leden de gelegenheid om op de zeepkist te klimmen om zich te presenteren met hun nieuwe ontwikkelingen. Tweemaal per jaar is er een bedrijfsbezoek bij een van de bedrijven in de regio. De seizoenstart en –afsluiting tenslotte, houden we op ook de derde woensdag van de maand, maar dan in de namiddag met een borrel. Naast de bijeenkomsten draagt De Maatschappij er ook haar steentje aan bij om maatschappelijke initiatieven in de regio te ondersteunen en daar bij aan te sluiten. Onder andere door jaarlijks een goed initiatief, aangedragen en gekozen door de leden, met een geldbedrag op weg te helpen. De feestelijke overhandiging daarvan vindt plaats tijdens de fameuze kerstlunch. Kortom: De Maatschappij is een interactief, elkaar versterkend netwerk. Met elkaar, voor elkaar in Waterweg Noord. Wij heten u graag van harte welkom! Dolf Bierhuizen, voorzitter
Bezoek website

Maak kennis met het IKV bestuur

Lees meer