Leden

DZP BV

DZP heeft zich gespecialiseerd in winkelgebieden en bedrijventerreinen. Bij nieuw te ontwikkelen gebieden denken we mee vanaf de tekentafel. Van de economische invulling tot de realisatie, van de randvoorwaarden tot aan de organisatie van het uiteindelijke beheer. Bij be-staande gebieden vervullen we de rol van intermediair en aanjager, zetten we publiek-private samenwerking op poten en waar nodig buigen we neerwaartse trends om naar nieuwe kansen. We spreken de taal van de ondernemers en begrijpen de bestuurlijke uitdagingen van de over-heid. We geven overheden inzicht in beleidsprioriteiten, ondersteunen overheden met economi-sche beleidsadviezen en concrete projecten en helpen ondernemers invloed uit te oefenen op het beleid. Het resultaat is pragmatisch en effectief beleid dat kan rekenen op voldoende draagvlak onder de ondernemers en leidt tot de juiste resultaten in de lokale economie.Contact

  • info@dzp.nl
  • 010-4621497
  • P.S. Douglas
  • Spuistraat 10
    3087 BS Rotterdam

Volg DZP BV