Leden

Stichting Elckerlyc

Elckerlyc biedt opvang en ondersteuning aan personen van 18 jaar en ouder met en zonder kinderen, die tijdelijk niet zelfredzaam zijn door complexe maatschappelijke problemen of huiselijk geweld. Onze dienstverlening is praktisch van aard en gericht op herstel van zelfredzaamheid op kortst mogelijke termijn. De kinderen die betrokken zijn bij deze problematiek krijgen een eigen veiligheids- en ontwikkelingsplan. Zij zijn immers de toekomst. Gesteund door fondsen is het mogelijk om ook materiele ondersteining te bieden voor een snelle doorstart. Samen met vooral lokale fondsen maken wij van de nood een deugd. Het is onze missie om dakloosheid en huiselijk geweld te helpen voorkomen. Vanuit deze missie organiseren we een jaarlijkse PowerUp beurs waarin iedere burger gratis kennis kan maken met activiteiten die in de eigen regio aangeboden worden om zelfredzaamheid te vergroten. Daarnaast zijn we aangesloten op het programma Next Generation: een wijkgerichte en duurzame aanpak om de leefbaarheid van wijken te optimaliseren.Contact

Volg Stichting Elckerlyc