Nieuws

Spoorkruising Marathonweg wordt concreet

De gemeente Vlaardingen wil op de Marathonweg een ongelijkvloerse spoorkruising maken om daarmee de doorstroming te verbeteren. De Marathonweg kruist het spoor nu via een beveiligde spoorwegovergang. Deze overgang met daaraan gekoppeld de aansluiting van de Arij Koplaan en de Industrieweg belemmert....

Lees verder

IKV Nieuwjaarsreceptie weer druk bezocht

De IKV Ondernemend Vlaardingen Nieuwjaarsreceptie 2015 kenmerkte zich door een brede opkomst van de leden inclusief hun partners. Het Delta Hotel was het toneel waar hartelijk handen werden geschud en nieuwjaarswensen werden uitgewisseld. Het bestuur van IKV Ondernemend Vlaardingen verwelkomde iede....

Lees verder

Gemeenteraad Vlaardingen stemt in met wekelijkse koopzondag

De Vlaardingse gemeenteraad heeft donderdag 27 november ingestemd met de nieuwe Verordening winkeltijden Vlaardingen 2014. De verordening geeft de Vlaardingse winkeliers vanaf heden de mogelijkheid elke zondag open te gaan tussen 12.00 en 18.00 uur. Deze openstelling geldt ook voor feestdagen.   ....

Lees verder

Uitnodiging ALV IKV Ondernemend Vlaardingen

Wanneer: maandag 8 december 2014, Inloop vanaf 17.30 uur Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging op maandag 8 december 2014 om 18.00 uur in het Delta Hotel (inloop vanaf 17.30 uur). Tijdens deze ledenvergadering leggen wij de begroting voor 2015 aan u voor.  ....

Lees verder

IKV inspiratiedag gecanceld

Uit de rondvraag ter voorbereiding op de IKV inspiratie dag is gebleken dat het merendeel van geïnteresseerde deelnemers op zoek is naar maatwerk t.a.v. de vragen en interesses die zij hebben m.b.t. duurzaamheid. Daarom hebben de initiatiefnemers, ICDuBO en Synorga besloten de aangemelde bedrijven ....

Lees verder

Echte kerstsfeer op de Markt?

Zorgt uw bedrijf voor een echte kerstsfeer op de Markt?Sinds 2006 wordt de grote kerstboom die elk jaar in december  voor het oude stadhuis op de Markt staat, gesponsord door het Vlaardingse bedrijfsleven. Vorig jaar sponsorde de IKV de kerstboom. De jaren daarvoor namen Van Wessel & De Wit Elektr....

Lees verder

Uitnodiging IKV Inspiratiemiddag bij Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen (ICDuBo)

Synorga en ICDuBO, beide IKV-leden en lid commissie IKV Duurzaam, organiseren een inspiratiedag om u te wegwijs te maken in de vele kansen die duurzaamheid te bieden heeft. Mede namens hen nodigen wij u van harte uit op donderdag 27 november 2014 in de zeer inspirerende omgeving van het Innovatie Ce....

Lees verder

Samenwerking in de stad

IKV Ondernemend Vlaardingen is verheugd over het feit dat De Kroepoekfabriek en andere culturele partijen zich verbinden. Zij gaan aan de slag met de ideeën over culturele samenwerking in de stad. De trots van Vlaardingen is in het geding! Een sterk aanbod, maakt de mensen trots op hun stad. Maakt....

Lees verder

IKV Ondernemend Vlaardingen stelt alternatieven bezuinigingsronde voor

PERSBERICHT IKV Ondernemend Vlaardingen stelt alternatieven bezuinigingsronde voor Ideeën van Vlaardingers gebundeld IKV Ondernemend Vlaardingen is van mening dat er veel ideeën onder Vlaardingers leven, die kunnen bijdragen om de voorzieningen overeind te houden die nu onder druk staan van de g....

Lees verder

PERSBERICHT

VLAARDINGSE RETAIL-ONDERNEMERS NEMEN STANDPUNT IN OVER ZONDAG-OPENSTELLING In opdracht van de Vlaardingse Gemeenteraad voert het DetailhandelsPlatform Vlaardingen een onderzoek uit naar de wens van en het draagvlak onder de Vlaardingse ondernemers met een detailhandels-functie, aangaande de aanpass....

Lees verder

VOSCON winnaar OOM award 2014

Maandagavond 29 september is VOSCON, reeds jarenlang enthousiast lid van IKV Ondernemend Vlaardingen, winnaar geworden van de OOM award 2014. Tijdens de jaarvergadering District Zuid-Holland van de Koninklijke Metaal Unie zijn zij uitgeroepen tot het beste leerbedrijf in de metaal van de provincie Z....

Lees verder

Gemeente prijst bedrijfsvoering

De gemeente Vlaardingen reikt jaarlijks certificaten uit als blijk van waardering voor sociaal maatschappelijk ondernemen. Dit jaar kregen vier bedrijven van wethouder Cees Oosterom een pluim op de hoed. Alle bedrijven zorgen voor arbeidsplaatsen voor Vlaardingse mensen met een afstand tot de arbeid....

Lees verder

Christel Kerklaan kandidaat-bestuurslid IKV

Met groot genoegen berichten wij u dat wij Christel Kerklaan bereid hebben gevonden om als ‘kandidaat-bestuurslid communicatie’ het IKV-bestuur per direct te komen versterken. Christel is met haar bedrijf Bliksem Communicatie al enige jaren lid van de IKV en nam als actief lid zitting in zowel d....

Lees verder

Samenvatting IKV ledenconsultatie op 24 juni

Op 24 juni jl. heeft het bestuur de leden geraadpleegd. Doel van de ledenconsultatie is het beoordelen en bijsturen van de koers die IKV Ondernemend Vlaardingen volgt.Uit de consultatie is gebleken dat de aanwezige leden de koers, uitgezet in het ambitieplan, nog steeds de juiste vinden. De inge....

Lees verder

Stand van zaken Stichting Ondernemersfonds Vlaardingen

Zoals u wellicht bekend is, is eind december 2013 de Stichting Ondernemersfonds Vlaardingen (OFV) opgericht. Het Dagelijks Bestuur bestaat momenteel uit Raymond Sneek en Ronald Huiskens namens het Detailhandels Platform Vlaardingen (DPV) en Gerrit van Toor en Ed Bijster namens de IKV Ondernemend Vla....

Lees verder

Open Bedrijvendag zaterdag 4 oktober 2014 van 10.00–16.00 uur

Beleef de toekomst, proef de toekomst... ga ook op ontdekkingsreis in onze innovatieve havenstad! Altijd al een kijkje willen nemen bij uw collega-bedrijven in Vlaardingen? Nieuwsgierig naar hoe zij omgaan met duurzaamheid en innovatie? Dan is dit uw kans. Maak een ontdekkingsreis door de stad V....

Lees verder

Week van de ondernemer!

De Week van de Ondernemer is al vele jaren het grootste en best gewaardeerde ondernemersevent in de regio. IKV Ondernemend Vlaardingen ondersteund dit initiatief uiteraard van harte. Op 15 en 16 oktober staat Ahoy Rotterdam volledig in het teken van ondernemerschap en groei, het thema van 2014. ....

Lees verder

Digitale nieuwsbrief gemeente voor ondernemers

Als ondernemer in Vlaardingen is het belangrijk om op de hoogte te blijven van gemeentelijke nieuwsfeiten. Te denken valt hierbij aan informatie over nieuwe bedrijven in Vlaardingen, subsidies, plannen en projecten van de gemeente Vlaardingen. Plannen die wellicht van invloed kunnen zijn op uw b....

Lees verder

Symposium Slag bij Vlaardingen 19 september

In het jaar 1018 stuurde de Duitse keizer een grote vloot naar een klein gehucht in het uiterste westen van zijn rijk. Bij de nederzetting ‘Flaridingun’ trof zijn leger de manschappen van graaf Dirk III. Een ware veldslag met zware verliezen was het resultaat. De ‘Slag bij Vlaardingen’ d....

Lees verder

Wannebiezz optreden, altijd een geslaagd personeelsfeestje!

Het Vlaardingse trio de Wannebiezz mag zich, mede door hun deelname aan Hollands Got Talent, verheugen in een gestaag groeiende populariteit. Daardoor is hun TheaterFeest “Ol de wee” inmiddels niet meer weg te denken uit de Stadsgehoorzaal. Jaarlijks vieren deze muzikale entertainers met hun pub....

Lees verder

Stem op het Delta Hotel gezelligste terras van Nederland!

Het Delta Hotel heeft de verkiezing “ Gezelligste terras 2014 van Vlaardingen” gewonnen! Van 15 augustus tot en met 10 september wordt er gestreden om de titel “Gezelligste Terras van Nederland”. De uitreiking zal plaats vinden op 27 oktober in het Kasteel de Hooge Vuursche.  Door mee t....

Lees verder

Delta Hotel hoofdkwekker van VFC Vlaardingen

De komende drie jaar is het Delta Hotel hoofdsponsor van voetbalclub VFC. Ronald Cordes, directeur en Mark de Jong, marketingmanager van het hotel, ontvangen het VFC shirt uit handen van voorzitter Jan Stijger. De hoofdsponsor is daarmee ook lid van de businessclub ‘Kwekkers van Stand’, ee....

Lees verder

Vlaardingse banenmarkt

Op zoek naar personeel? Meld u dan aan voor de Vlaardingse banenmarkt op donderdag 25 september 2014 van 09.00 tot 12.00 uur in de recent vernieuwde burgerzaal in het stadhuis, Markt 11.   De gemeente Vlaardingen nodigt ondernemers uit om als lokale/regionale werkgevers deel te nemen aan de ....

Lees verder

Hart voor de zaak!

In de nacht van 9 op 10 juli jl. is er bij autobedrijf Dorzo aan de Hoogstad in Vlaardingen in 40 auto’s ingebroken. Uit al deze auto’s zijn airbags gestolen. De totale schade aan de auto’s was enorm.   9 Monteurs  van Dorzo hebben direct aangeboden om op zaterdag 19 juli in hun eigen....

Lees verder

Uitnodiging Ledenconsultaties IKV Sectorafdeling “Kleinbedrijf en ZP”

Beste ondernemer,Met ingang van oktober 2014 zal de “IKV sectorafdeling Kleinbedrijf en ZP” van start gaan in Vlaardingen. Met het oprichten van deze afdeling binnen IKV Ondernemend Vlaardingen, willen wij een stem en gezicht geven aan de doelgroep Kleinbedrijf en Zelfstandig Professionals. ....

Lees verder

reminder ondernemerspeiling 2014 tot uiterlijk vrijdag 18 juli.

Heeft u als Vlaardingse ondernemer de ondernemerspeiling 2014 nog niet ingevuld? Dat kan nog tot uiterlijk vrijdag 18 juli. In deze ondernemerspeiling kunt u uw mening geven over allerlei onderwerpen die voor Vlaardingse ondernemers van belang zijn. Wethouder Ruud de Vries: “U helpt er ondernemend....

Lees verder

IKV Ondernemend Vlaardingen organiseert ‘denktank’

IKV Ondernemend Vlaardingen is bezorgd om de bezuinigingen die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor het Stadshart, maar ook voor het ondernemersklimaat in Vlaardingen. Daarom stelt IKV Ondernemend Vlaardingen een denktank samen om naar oplossingen te zoeken. Deze denktank zal gevormd word....

Lees verder

Bert Blase waarnemend burgemeester in Vlaardingen

De heer A.B. (Bert) Blase wordt de nieuwe waarnemend burgemeester van Vlaardingen. De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, de heer drs. J. (Jaap) Smit, benoemt hem met ingang van 4 augustus 2014. De heer Blase is 55 jaar. De keuze voor de heer Blase is gemaakt in nauw overleg met de fractievoo....

Lees verder

Bezuinigingen cultuur verschralen leefbaarheid in Vlaardingen

In de voorjaarsnota zoals deze onlangs door het college is gepresenteerd ligt de nadruk , zoals verwacht, op grote bezuinigingen. Vooral de cultuurhoek krijgt te maken met ingrijpende maatregelen die grote gevolgen zullen hebben voor het wonen en werken in Vlaardingen. Daarnaast is iedereen ui....

Lees verder

Bij VOSCON heeft de jeugd de toekomst

IKV Ondernemend Vlaardingen lid VOSCON is genomineerd voor de OOM-award in de regio Zuid-Holland, een verkiezing voor het bedrijf met de beste leercultuur in de metaalbewerking.   Voor de nominatie zijn bedrijven in Zuid- Holland beoordeeld op de mate waarin ze actief zijn in het scholen van....

Lees verder

IKV sectorafdeling Kleinbedrijf en ZP van start!

Met ingang van oktober 2014 zal binnen IKV Ondernemend Vlaardingen de sectorafdeling “Kleinbedrijf en ZP” actief van start gaan. Enkele ondernemers uit het Vlaardingse bedrijfsleven hebben in mei, op verzoek van het IKV bestuur, een startdocument en actieplan opgesteld waarin wordt uitgelegd waa....

Lees verder

Verkeersplan Sluisplein krijgt definitieve vorm

Op dit moment geldt een tijdelijke maatregel om de doorstroming op het Sluisplein te stimuleren. Die bestaat uit het uitschakelen van de verkeerslichten. Alleen als zich een fietser of voetganger aandient, gaan de lichten, na het indrukken van de knop, even op rood. Ook is de afrit naar de Westh....

Lees verder

Ondernemersfonds opgericht

Met de ondertekening van het convenant tussen de gemeente Vlaardingen en het bestuur van de stichting Ondernemersfonds Vlaardingen (OFV) is het ondernemersfonds een feit. Met de opbrengsten van een toeslag op de OZB kunnen ondernemers in een bepaald gebied projecten en activiteiten initiëren en  f....

Lees verder

Ondernemerspeiling 2014

Vlaardingse ondernemers hebben de ondernemerspeiling 2014 ontvangen. In deze ondernemerspeiling kunnen ondernemers hun mening geven aan de gemeente Vlaardingen over allerlei onderwerpen die voor Vlaardingse ondernemers van belang zijn.  Chris Oerlemans: “Het is goed dat de gemeente met deze o....

Lees verder

Jubileum expositie Zonnehuisgroep

Op woensdag 4 juni a.s.is de opening van de jubileumexpositie van de Zonnehuisgroep. Deze is ter gelegenheid van de Werkgroep Expositie Beeldende Kunst. De expositie zal bestaan allerlei werken van 30x30 cm. Om 15:00 uur zal door Rohaja Lie , 35 jaar geleden initiator van de exposities, het eveneme....

Lees verder

Tijdelijke oplossing koopzondagen

Persbericht 14 mei 2014. Tijdelijke oplossing koopzondagen tot vaststelling nieuwe Winkeltijdenverordening. Deze tijdelijke oplossing geldt totdat de gemeenteraad de nieuwe winkeltijdenverordening voor 2014 heeft vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de komende ....

Lees verder

SROI | Wat kan – wat mag

Tijdens het Broodje Politiek is er een presentatie gegeven over lokaal en sociaal aanbestedingsbeleid. Gaby van Hoof, senior adviseur van TenderCoach, heeft een duidelijk verhaal verteld over lokaal aanbesteden en Social Return On Investment. In bijgesloten document is de presentatie nog eens ru....

Lees verder

Broodje Politiek: met de handrem er op

Ondanks dat een nieuw college nog niet bekend is, werd Broodje Politiek een leuke avond. De wethouders konden niet worden gevraagd naar hun plannen en ambities, maar Ruud de Vries, demissionair én beoogd toekomstig wethouder van Economische zaken, was er wel. Hij moest in veel gevallen terughoudend....

Lees verder

Stadskantoor weer open

Vanaf maandag 7 april kun je voor alle diensten van de gemeente weer terecht in het stadskantoor aan het Westnieuwland. De dagen hieraan voorafgaand zijn alle dossiers en meubelstukken verhuisd. Van de drie tijdelijke locaties aan de Galgkade, Industrieweg en Hoflaan naar het totaal gerenoveer....

Lees verder

Haringparty, 16 juni 2014

Nu al is de haring volvet, schrijven de kranten. Dat belooft wat voor onze Haringparty die op 16 juni wordt gehouden bij golfclub Free Golf. Blokkeer de datum alvast in uw agenda, het wordt vast weer heel gezellig, lekker en nuttig.  ....

Lees verder

Broodje Politiek, 14 april 2014

Op maandag 14 april wordt in de Kroepoekfabriek het Broodje Politiek georganiseerd. Daar kunnen ondernemers met een groot aantal (nieuwe) gemeenteraadsleden in debat. De lokale politieke partijen presenteren hun denkbeelden en het beoogde college van Burgemeester en Wethouders zal haar plannen t....

Lees verder

Nieuwe bedrijfsterreinen komen beschikbaar

Het college van B&W heeft een raadsvoorstel gemaakt voor de grondexploitatie van een aantal terreinen in de stad. Het gaat om Vergulde Hand West en Marathonweg Noord. Vergulde Hand West is niet in zijn geheel van de gemeente Vlaardingen. Samen met de eigenaar van het andere deel bekijkt me....

Lees verder

Stadskantoor opgeleverd

Het gerenoveerde stadskantoor aan het Westnieuwland is opgeleverd door de aannemers. Vanaf 7 april kan iedereen weer op de vertrouwde plek de gemeentelijke diensten afnemen. Door gunstige aanbesteding en efficiënt werken met scherp toezicht is ruim binnen het budget gebleven. In plaats van 38 m....

Lees verder

Deze zomer POP-UP! Restaurant op Maasboulevard

Deze zomer moet er op de Maasboulevard in Vlaardingen een tijdelijk restaurant in open lucht actief zijn. Voor dit avontuur zoekt de stichting Maaspark Pops-Up ondernemers die zin hebben in een culinair zomers avontuur. Stichting Maaspark Pops-Up! wil van het Maaspark een aantrekkelijke plek m....

Lees verder

College maakt eigen rapport op

Het huidige college heeft verantwoording afgelegd in een korte terugblik op de belangrijkste speerpunten uit het collegeprogramma. De titel luidt: Collegeverantwoording Vlaardingen 2011 – 2014. U kunt het vinden op de website van de gemeente Vlaardingen (www.vlaardingen.nl)....

Lees verder

het nieuwe IKV Magazine is verschenen!

Op 19 maart worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In onze haringstad dingen 13 partijen naar uw gunsten. In het totaal vernieuwde IKV Magazine krijgen de politici alle ruimte om hun meningen en visies te poneren.  In dit nummer ook een interview met de burgemeester, Bas Eenhoorn, en met....

Lees verder

Controles Vergulde Hand hebben succes

Binnen een paar maanden tijd heeft de gemeente Vlaardingen een aantal integrale controles uitgevoerd op het bedrijventerrein De Vergulde Hand. Op 12 februari stonden weer de teams van DCMR, de bouwinspectie, UWV en de politie voor de deur bij diverse bedrijven. Ook nu werden weer meerdere wantoe....

Lees verder

Herinrichting Groot Vettenoord herstart

Na een onderbreking van meer dan een jaar zijn de revitaliseringswerkzaamheden van het bedrijventerrein Groot Vettenoord doorgestart. Eerder werd de Taanderijstraat aangepakt, nu wordt de rest van het gebied opnieuw ingericht. De werkzaamheden gaan ongeveer een jaar duren. De aannemer, Kraaijeve....

Lees verder

Ruimere advertentiemogelijkheden IKV Ondernemend Vlaardingen

Met alle ambities die de IKV Ondernemend Vlaardingen heeft vastgelegd is het enorm belangrijk dat wij met elkaar op alle mogelijke manieren communiceren. Door dit goed uit te voeren staan wij samen sterk, kunnen wij ons professioneel profileren en zijn wij een serieuze gesprekspartner voor externe p....

Lees verder

Vlaardingen wordt walhalla voor ondernemers

Vlaardingen wordt na 19 maart as. een fantastische stad om te ondernemen. Alle partijen die dan naar de gunst van de kiezers dingen, zijn het over heel veel (economische) zaken eens. Dit werd duidelijk bij het politiek debat dat IKV Ondernemend Vlaardingen op 10 februari organiseerde. Met name o....

Lees verder

Weer succesvolle controle op Vergulde Hand

Milieudelicten, illegale bewoning, vermoeden van bijstandsfraude en achterstallige boetes. Dat is de oogst van de controle door de Lichtblauwe Brigade van de gemeente Vlaardingen bij bedrijven op bedrijventerrein Vergulde Hand. Bij de controle waren medewerkers van de gemeente Vlaardingen, DCMR,....

Lees verder

Groot Vettenoord nu echt op de schop

Op 20 januari gaat het écht gebeuren: de revitalisering van het bedrijventerrein Groot Vettenoord wordt hervat. Wethouder Ruud de Vries en Hewi Hoogendijk, voorzitter van de Ondernemersvereniging Groot Vettenoord, waren aanwezig bij de presentatie van de plannen en de planning. “Er is veel vo....

Lees verder

Koggehaven uitverkocht

De laatste kavels van het bedrijventerrein Koggehaven zijn toegewezen J. de Jonge Flowsystems. Het terrein beslaat 10.000 m2. Drie jaar na het startsein is het hele gebied gevuld. Eerder zijn Lensvelt en Zethametha al verhuisd. Ook het dierenasiel heeft er een plek. World Bearing Trade is nog aa....

Lees verder

IKV Nieuws verschijnt vier keer per jaar

Vanaf dit jaar verandert de frequentie van IKV Nieuws. We brengen deze nu vier keer in plaats van zes keer per jaar uit. De eerstvolgende komt uit in maart.   De digitale nieuwsbrief verschijnt maandelijks en zal meer inhoud krijgen. Verder ontvangt u een week vóór de maandelijkse soos nog e....

Lees verder

Nieuwe huisstijl

Er is het afgelopen jaar veel gebeurd binnen de IKV Ondernemend Vlaardingen. Het nieuwe, verjongde bestuur heeft een Ambitieplan opgesteld, de organisatie is geoptimaliseerd en geprofessionaliseerd. Ook willen we de toevoeging Ondernemend Vlaardingen prominenter in beeld brengen. Daarom is beslo....

Lees verder

Meer advertentiemogelijkheden bij IKV

Adverteren in ons magazine IKV Nieuws is al jaren een goede mogelijkheid om uw doelgroep te bereiken. Vanaf nu kan ook de website hiervoor worden benut. Het bestuur heeft een nieuw advertentiebeleid opgesteld waarin veel mogelijkheden worden geboden. Ook combinaties van mededelingen op de websit....

Lees verder

Sjaak Oerlemans (Kloet) ontvangt stadsspeld

Locoburgemeester Hans Versluijs speldde Sjaak Oerlemans de Stadsspeld op. Sjaak Oerlemans maakte die dag bekend dat hij stopt als directeur/eigenaar van Kloet Onderhoud, het sinds 1919 in Vlaardingen gevestigde bedrijf voor vastgoedonderhoud en vastgoedinrichting. De speld wordt uitgereikt aan m....

Lees verder

Verkeer Sluisplein stroomt weer door

Niets doen is soms de beste oplossing. In ieder geval lijkt het er op dat met het uitschakelen van de verkeerslichten rond het Sluisplein het grootste leed is geleden. Conform eerdere toezeggingen van de gemeente zijn sinds 16 januari tijdelijke maatregelen van kracht om de gewraakte files tegen....

Lees verder

Burgemeester debuteert bij IKV Ondernemend Vlaardingen

Door het ontbreken van de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie, was het optreden van burgemeester Bas Eenhoorn bij de nieuwjaarreceptie van IKV Ondernemend Vlaardingen, de eerste officiële kennismaking met de Vlaardingse burgers. Hij was, vertelde hij, gedurende zijn eerste werkdagen in de stad al ....

Lees verder

Foto’s Nieuwjaarsreceptie 2014

Met een gezellige nieuwjaarsreceptie is 2014 van start gegaan! En hoe gezellig was de Nieuwjaarsreceptie van IKV Ondernemend Vlaardingen? U kunt een indruk krijgen via de foto’s die u hier kunt zien >>  ....

Lees verder