Nieuws

E-mail tegen Blankenburgtunnel

Er is nog steeds veel verzet tegen de aanleg van de Blankenburgtunnel onder de Nieuwe Waterweg. Ook onze vereniging heeft zich tegen dit project uitgesproken. De Oranjetunnel, bij Maasdijk/Hoek van Holland, lijkt een veel betere optie. Tot nu toe houdt de minister, Schultz van Haegen, vast aan haar....

Lees verder

IKV draagt steentje bij aan Actieplan Economie

Dinsdag bood Leen van Bree namens het bestuur van onze vereniging het rapport Economische Verkenningen aan aan wethouder van o.a. economische zaken Ruud de Vries. In dit stuk staan aanbevelingen voor het college van B&W die van nut kunnen zijn bij het samenstellen van de nota Actieplan Economie voor....

Lees verder

Warmelo van der Drift verlaat Haringstad

Bijna 200 jaar was de haring- en zouthandel van Warmelo & van der Drift in Vlaardingen gevestigd. Maar de firma verdwijnt uit ons straatbeeld. De vis-activiteiten van de firma zijn ondergebracht bij de firma  Ouwehand Visverwerking in Katwijk. De zouthandel blijft, onder leiding van Roeland van der....

Lees verder

Namen bedrijventerreinen definitief vastgesteld

De Vlaardingse bedrijventerreinen hebben soms meerdere namen. Daarom heeft het college van B&W besloten om per gebied één naam te kiezen. Daarbij heeft het college geen grote wijzigingen doorgevoerd. De meeste terreinen behouden de naam waaronder ze nu bekend zijn. Wel zijn de grenzen tussen de di....

Lees verder

Koopzondagen 2012 vastgesteld

Het college heeft, na overleg met de Vlaardingse detailhandel, de volgende koopzondagen en koopfeestdagen vastgesteld voor 2012:  Voor (wijk)winkelcentra: De zondagen 5 februari, 4 maart, 1 april, 6 mei, 3 juni, 1 juli, 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november, 2 december en 23 december.  ....

Lees verder

Nieuwjaarsparty IKV

Het is inmiddels een prachtige traditie binnen onze vereniging: de Nieuwjaarsparty. Met ruim 250 Vlaardingse ondernemers, politici en ambtenaren, werd de start van het nieuwe jaar gevierd. Ondanks alle kommer en kwel blijven we optimistisch. Volgens voorzitter Leen van Bree moeten we daarbij vooral ....

Lees verder

IKV Ondernemend Vlaardingen denkt graag mee met toekomstig gemeentebestuur

Tijdens het politiek debat, dat IKV op 10 februari organiseerde, bleek dat vrijwel alle politieke partijen de denkbeelden van onze vereniging in grote lijnen ondersteunen.Ook in het onlangs verschenen IKV Magazine, dat politiek als thema heeft, verwoorden de partijen het belang dat zij hechten aan e....

Lees verder

Start Sectorafdeling Kleinbedrijf en ZP

Met ingang van november 2014 zal IKV sectorafdeling “Kleinbedrijf en ZP” van start gaan in Vlaardingen. Met het oprichten van deze afdeling binnen IKV Ondernemend Vlaardingen, willen wij een stem en gezicht geven aan de doelgroep Kleinbedrijf en Zelfstandig Professionals. Middels het organisere....

Lees verder

Uitnodiging: TechnetkringNWN presenteert radicaal andere aanpak en koers

Tijdens een ontbijtbijeenkomst op 27 maart maakt de Technetkring Nieuwe Waterweg Noord in zekere zin een nieuwe start. Na een periode van stilte, komt de organisatie met een nieuw aangesteld en ingewerkt bestuur en een Raad van Advies. Samen bogen zij zich over de toekomst van de stichting. Die toek....

Lees verder