Nieuws

Vlaardingse onderwijsvisie gepresenteerd

“Alle kinderen zijn kansrijke kinderen,” is de titel van de nieuwe Vlaardingse onderwijsvisie van het college van B & W. Deze visie is voor ruim 17.000 Vlaardingse jongeren van 0 tot 23 jaar. Het accent ligt op talentontwikkeling. De visie kent drie hoofdlijnen: de doorgaande leerlijn (goede ....

Lees verder

Boekjaar 2011 desastreus voor de gemeente

De jaarstukken over 2011 van de gemeente Vlaardingen laten een tekort zien van 10,3 miljoen euro. Dat komt vooral door verliesgevende grondexploitaties (8,7 miljoen). Het tekort is 2 miljoen minder dan gedacht door de extra hoge opbrengst van de parkeergarages, die voor rond 8 miljoen zijn overge....

Lees verder

Handhaving op Groot Vettenoord

Beperking “openbare” bedrijfsvoorraad autobedrijven De brief van de gemeente vindt u hier onderstaand. Geachte ondernemer, Met het overhandigen van deze brief maken wij een start met uitbreiding van de handhaving op Groot Vettenoord.Dat houdt in dat wij de (verkeers-)regels, die gelden....

Lees verder

Feiten over bedrijventerrein Groot Vettenoord

De Kamer van Koophandel heeft een ‘factsheet’ uitgegeven over het bedrijventerrein Groot Vettenoord. Hierin staat een overzicht van de maatschappelijke en economische waarden van het gebied.  Op basis van een rekenmodel zijn de waarden bepaald. In de sheet vindt u: korte beschrijving van....

Lees verder

Renovatie stadskantoor start gauw

Begin juli  moeten de slopers aan de slag in het stadskantoor aan het Westnieuwland. De aanbestedingsprocedure is vrijwel afgerond, alhoewel momenteel de opdracht nog niet definitief is vergeven. De winnaar moet eind oktober klaar zijn met het karwei, waarbij het grootste, meest vervuilende en luid....

Lees verder

Actieplan Economie

Uitnodiging voor de werkgroepen van het Actieplan Economie. De expertise van het IKV is welkom! In juni van 2011 is het coalitieakkoord ‘Samen actief investeren in Vlaardingen 2011-2014’ vastgesteld. Daarin staat hoe de coalitie Vlaardingen in 2030 voor ogen heeft, onder andere vanuit het oogp....

Lees verder

Actieplan Economie krijgt vorm

In september of oktober van dit jaar hoopt wethouder Ruud de Vries (o.a. Economische Zaken) het Actieplan Economie te presenteren in de raad. Tot die tijd zullen werkgroepen zich bezighouden met het invullen van de vier thema’s, waarlangs het plan vorm gaat krijgen.  Deze thema’s zijn: B....

Lees verder

Vlaardingse parkeergarages verkocht

De gemeente heeft de drie Vlaardingse parkeergarages verkocht aan BKS Parking uit Scheveningen. Het gaat om de parkeergarages aan de Hoogstraat, het Liesveldviaduct en het Stadhuis. BKS Parking betaalde 8 miljoen euro. “Op korte termijn worden geen grote veranderingen doorgevoerd in openingstijde....

Lees verder

Loze brandmelding gaat geld kosten

De brandweer in deze regio rukt zo’n 1600 keer per jaar uit voor OMS meldingen en daarvan blijkt 80% loos alarm. (OMS – Openbaar Meld Systemen). Het college wil dat aantal fors verminderen en de kosten van onnodig uitrukken terugdringen. Bij een verwijtbare loze melding zal de eigenaar van het p....

Lees verder

E-mail tegen Blankenburgtunnel

Er is nog steeds veel verzet tegen de aanleg van de Blankenburgtunnel onder de Nieuwe Waterweg. Ook onze vereniging heeft zich tegen dit project uitgesproken. De Oranjetunnel, bij Maasdijk/Hoek van Holland, lijkt een veel betere optie. Tot nu toe houdt de minister, Schultz van Haegen, vast aan haar....

Lees verder

IKV draagt steentje bij aan Actieplan Economie

Dinsdag bood Leen van Bree namens het bestuur van onze vereniging het rapport Economische Verkenningen aan aan wethouder van o.a. economische zaken Ruud de Vries. In dit stuk staan aanbevelingen voor het college van B&W die van nut kunnen zijn bij het samenstellen van de nota Actieplan Economie voor....

Lees verder

Warmelo van der Drift verlaat Haringstad

Bijna 200 jaar was de haring- en zouthandel van Warmelo & van der Drift in Vlaardingen gevestigd. Maar de firma verdwijnt uit ons straatbeeld. De vis-activiteiten van de firma zijn ondergebracht bij de firma  Ouwehand Visverwerking in Katwijk. De zouthandel blijft, onder leiding van Roeland van der....

Lees verder

Namen bedrijventerreinen definitief vastgesteld

De Vlaardingse bedrijventerreinen hebben soms meerdere namen. Daarom heeft het college van B&W besloten om per gebied één naam te kiezen. Daarbij heeft het college geen grote wijzigingen doorgevoerd. De meeste terreinen behouden de naam waaronder ze nu bekend zijn. Wel zijn de grenzen tussen de di....

Lees verder

Koopzondagen 2012 vastgesteld

Het college heeft, na overleg met de Vlaardingse detailhandel, de volgende koopzondagen en koopfeestdagen vastgesteld voor 2012:  Voor (wijk)winkelcentra: De zondagen 5 februari, 4 maart, 1 april, 6 mei, 3 juni, 1 juli, 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november, 2 december en 23 december.  ....

Lees verder

Nieuwjaarsparty IKV

Het is inmiddels een prachtige traditie binnen onze vereniging: de Nieuwjaarsparty. Met ruim 250 Vlaardingse ondernemers, politici en ambtenaren, werd de start van het nieuwe jaar gevierd. Ondanks alle kommer en kwel blijven we optimistisch. Volgens voorzitter Leen van Bree moeten we daarbij vooral ....

Lees verder

IKV Ondernemend Vlaardingen denkt graag mee met toekomstig gemeentebestuur

Tijdens het politiek debat, dat IKV op 10 februari organiseerde, bleek dat vrijwel alle politieke partijen de denkbeelden van onze vereniging in grote lijnen ondersteunen.Ook in het onlangs verschenen IKV Magazine, dat politiek als thema heeft, verwoorden de partijen het belang dat zij hechten aan e....

Lees verder

Start Sectorafdeling Kleinbedrijf en ZP

Met ingang van november 2014 zal IKV sectorafdeling “Kleinbedrijf en ZP” van start gaan in Vlaardingen. Met het oprichten van deze afdeling binnen IKV Ondernemend Vlaardingen, willen wij een stem en gezicht geven aan de doelgroep Kleinbedrijf en Zelfstandig Professionals. Middels het organisere....

Lees verder

Uitnodiging: TechnetkringNWN presenteert radicaal andere aanpak en koers

Tijdens een ontbijtbijeenkomst op 27 maart maakt de Technetkring Nieuwe Waterweg Noord in zekere zin een nieuwe start. Na een periode van stilte, komt de organisatie met een nieuw aangesteld en ingewerkt bestuur en een Raad van Advies. Samen bogen zij zich over de toekomst van de stichting. Die toek....

Lees verder