Nieuws

Wijzigingen in het bestuur van IKV Ondernemend Vlaardingen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 8 mei jongstleden heeft het bestuur verslag gedaan van haar activiteiten in 2016. Ook zijn de plannen en ambities voor 2017 toegelicht. Op de website, onder het kopje MijnIKV, zijn de jaarcijfers van 2016 en de notulen na te lezen. Aan het einde van de vergadering maakte het IKV-bestuur tevens enkele wijzigingen in de bestuurssamenstelling bekend.

Bestuursvoorzitter Chris Oerlemans verlaat het bestuur en geeft zijn positie door aan Hewi Hoogendijk, die al bestuurslid was. Daarnaast vertrekt ook bestuurslid Ilse Meerman. Voor haar in de plaats heeft IKV Ondernemend Vlaardingen twee nieuwe bestuursleden voorgedragen. Kees van Houwelingen van Van Houwelingen & Partners en Marco de Groot van het bedrijf Hooymeijer versterken per direct het IKV-bestuur.

De leden hebben met een groot applaus Chris Oerlemans en Ilse Meerman bedankt voor hun diensten. Tevens hebben de leden de benoemingen van Kees van Houwelingen en Marco de Groot unaniem goedgekeurd.

Bekijk de foto's van de ALV en iCafe hier terug

Volg IKV op Social Media