Nieuws

Mobiliteitsupdate: Nieuwsbrief Reconstructie knooppunt Vijfsluizen

Hierbij ontvangt u de vierde nieuwsbrief over de werkzaamheden aan het knooppunt Vijfsluizen. Met de nieuwsbrief informeren wij u over de vorderingen op het werk en geven we inzicht in de voor de omgeving belangrijke momenten die in de nabij toekomst spelen.

In deze nieuwsbrief gaan we kort in op wat er de afgelopen 7 weken is gebeurd en wat er op het programma staat in de komende weken. En dat is heel erg veel, Zeker tot en met de tweede helft van september zijn we op veel verschillende plaatsen aan het werk. Dat is ook nodig tot en met 1 november 2017. Want dat is de dag dat het werk aan Vijfsluizen officieel wordt opgeleverd. Twee maanden lijkt nog ver weg maar het is ook zo weer voorbij. Wij wensen u veel leesplezier.

Fase 3, 5 en 6 in volle gang.
Terwijl het overgrote deel van Nederland zijn of haar vakantie vierde heeft het werk op Vijfsluizen niet stil gelegen. In het weekeinde van 21 t/m 24 juli hebben we de verkeersfasering omgebouwd naar alweer de derde fase. Daarin wordt de oude busbaan tussen de Mr. L.A. Kesperweg en de Westfrankelandsedijk verwijderd. Tussen het toekomstige metrostation Vlaardingen-Oost en het metrostation Vijfsluizen komt hier een nieuwe busbaan voor terug.
In het nieuwe ontwerp hoeven de bussen straks niet meer over te steken bij de kruising van de Mr. L.A. Kesperweg en de Schiedamsedijk en dat is gunstig voor de wachttijden en de doorstroming van en naar de Mr. L. A. Kesperweg.

Het slopen van de oude busbaan is ondertussen uitgevoerd en ook de nieuwe riolering zit hier alweer bijna in de grond. Op dit moment werken we hard aan het aanbrengen van het straatwerk en de fundering voor het nieuwe asfalt van busbaan. Dat asfalt brengen we aan in de nachten van 4 t/m 7 september zodat de nieuwe busbaan vanaf 11 september in gebruik genomen kan worden door het RET.

Naast de busbaan is er ook veel werk aan de Vulcaanweg (fase 5) en de inrit naar Benelux Workpark (fase 6) uitgevoerd. Daar zijn we op beide plaatsen met de laatste werkzaamheden bezig en ook hier wordt in de nachten van 4 t/m 7 september geasfalteerd.

Een mooie score voor het werk Vijfsluizen door de stichting Bewuste Bouwers
De werkzaamheden aan het knooppunt zijn aangemeld bij de stichting Bewuste Bouwers. Deze stichting is enkele jaren geleden opgericht met als doel de bewustwording binnen bouwend Nederland over hun rol en hun invloed op de omgeving tijdens de uitvoering van werkzaamheden te vergroten. Deelname aan de stichting is niet vrijblijvend. Alle aangemelde projecten worden minimaal één keer geauditeerd door een onafhankelijke persoon en een slechte score kan betekenen dat het certificaat kan worden ingetrokken.

Op 10 juli is het werk aan Vijfsluizen bezocht door Bewuste Bouwers en na een uitgebreide controle van alles wat wij onder andere doen om de mate van overlast voor de omgeving te minimaliseren en de omgeving op de hoogte te brengen van wat er staat te gebeuren hebben wij eind juli het auditrapport ontvangen. Een belangrijk onderdeel daarvan betreft het rapportcijfer. De maximale score die gehaald kan worden betreft 100 punten, de minimale score 0 punten.
Het gemiddelde van alle projecten die tot nu toe door Bewuste Bouwers is gecontroleerd bedraagt een score van 63 punten en daar zit het werk aan Vijfsluizen ruim boven. We hebben een score gehaald van 72 punten, daarmee presteren we boven de norm en daar zijn we trots op!

Volop drukte in de eerste twee weken en weekeinden van september, Vijfsluizen mijden is opnieuw het advies!
In de eerste twee weken en weekenden van september worden er belangrijke delen van het werk door ons onder handen genomen. De toe- en afritten van de A4 en een deel van de Vlaardingerdijk worden aangepast en in het tweede weekeinde vindt ook weer de volgende ombouwfase plaats op het werk. De werkzaamheden aan de verschillende onderdelen combineren we bewust om de hoeveelheid afsluitingen en daarmee de mate van overlast voor het verkeer zo laag als mogelijk te houden. Het combineren van het vele werk in een korte periode leidt tot periodes met soms grote gevolgen voor de bereikbaarheid van Vijfsluizen. Daarom lichten we de werkzaamheden in een chronologische volgorde toe.

Van 1 tot 4 september en van 8 tot 11 september; Afsluiting van de toe- en afrit van de A4, zijde Vlaardingen
De toe- en afritten van de A4 worden aangepast op de nieuwe situatie op Vijfsluizen. Op de afrit van de A4 aan de zijde van Vlaardingen wordt een extra rijstrook aangebracht voor het links afslaande verkeer richting Schiedam en ook de strook voor het rechts afslaande verkeer richting Vlaardingen wordt een stuk langer gemaakt. De toerit aan de zijde van Vlaardingen krijgt een nieuwe deklaag, nieuwe detectielussen voor de verkeersregelinstallatie en de indeling van de rijstroken wordt aangepast op de nieuwe situatie op het knooppunt Vijfsluizen.

De toe- en afrit aan de zijde van Vlaardingen sluiten we af tussen vrijdagavond 1 sept, 21:00 en maandagochtend 4 sept., 05:00. Tussen vrijdagavond 8 sept., 21:00 en maandagochtend 11 sept., 05:00 is alleen de afrit van de A4 aan de zijde van Vlaardingen afgesloten, de toerit naar de A4 is dan wel open voor het verkeer.

Het verkeer richting Vlaardingen en Schiedam leiden wij tijdens de afsluitingen om via de afritten 9 en 10 van de A20 (Vlaardingen en Schiedam-Noord). Op de afbeelding hieronder vindt u een grafische weergave van de omleidings- en adviesroutes.

Tussen 6 en 11 september; Afsluiting van de Vlaardingerdijk tussen de Westfrankelandsedijk en de Karel Doormanweg
Tussen 6 en 11 september passen we de rijbaan van de Vlaardingerdijk tussen de Westfrankelandsedijk en de Karel Doormanweg aan naar de nieuwe situatie. Het betreft hierbij de rijbaan van Schiedam naar Vlaardingen.

Om het werk veilig en met de minste overlast plaats te laten vinden sluiten we de rijbaan en het fietspad hiervoor af tussen woensdagavond 6 september, 20:00 en maandagochtend 11 september, 05:00. Het is tijdens de afsluiting niet mogelijk voor autoverkeer om vanuit Schiedam via de Vlaardingerdijk naar Vijfsluizen te rijden.

We werken tijdens de afsluiting 24 uur per dag om het laatste deel van de oude busbaan te verwijderen en de nieuwe rijbaan aan te leggen.

Fietsers vanuit Schiedam leiden we via de achterliggende woonwijk om naar de Westfrankelandsedijk - Vlaardingerdijk. Autoverkeer leiden we om via de Burgemeester van Haarenlaan – Nieuwe Damlaan – A20.

De Shell-pomp blijft tijdens de afsluiting vanuit Schiedam op de gebruikelijke manier bereikbaar vanaf de Westfrankelandsedijk en het verkeer vanaf het knooppunt Vijfsluizen richting Schiedam blijft eveneens mogelijk. Ook blijft Vijfsluizen vanuit Schiedam bereikbaar voor de bussen en de nood- en hulpdiensten via een aparte baan.

Tussen 8 en 11 september; De aanpassing van toe- en afrit van de A4, zijde Schiedam en de ombouw naar de volgende verkeersfasering
Tussen 8 en 11 september krijgen de toe- en afrit van de A4 aan de zijde van Schiedam een nieuwe deklaag van asfalt en ook bouwen we de verkeersfasering om. In deze ombouw wordt de nieuwe busbaan in gebruik genomen en worden de verkeersregelinstallaties aangepast op de nieuwe verkeerssituatie die van kracht is na het afronden van fase 3, fase 5 en fase 6.

De verkeerslichten worden uitgeschakeld tussen vrijdagavond 8 sept., 20:00 t/m maandagochtend 11 sept., 05:00 en verkeersregelaars begeleiden het verkeer dan over het knooppunt. De toe- en afrit van de A4 aan de zijde van Schiedam wordt tussen vrijdagavond 8 september, 21:00 en maandagochtend 11 september, 05:00 afgesloten.

Vijfsluizen is in dit weekeinde uitsluitend bereikbaar via de Vulcaanweg. Bovendien is er als gevolg van het ombouwen van de verkeersregelinstallatie voor het doorgaande verkeer op het knooppunt maar een beperkte ruimte beschikbaar. Mogelijk lange wachttijden tot en met een half uur kunnen het gevolg zijn. Mijd Vijfsluizen daarom in dit weekeinde indien u hier niet per sé aanwezig hoeft te zijn!

Vanaf 8 sept.; 20:00, Afsluiting van de Mr. L.A. Kesperweg.
Één van de laatste fases van het werk betreft de reconstructie van de mr. L.A. Kesperweg tussen de aansluiting met de Schiedamsedijk en het metrostation Vlaardingen-Oost. Het eerste onderdeel van dit werk, de verbreding van de rijbaan richting Vijfsluizen, is al tijdens fase 2 buiten het verkeer uitgevoerd. Vanaf 8 september wordt ook de bestaande Kesperweg vervangen, wordt de oude busbaan gesloopt en wordt de nieuwe busbaan aangelegd.

Ter plaatse van de onderdoorgang van het toekomstige metrostation Vlaardingen-Oost is er te weinig ruimte om én de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren én het reguliere verkeer én het bus- en calamiteitenverkeer doorgang te verlenen. Een afsluiting van de Mr. L.A. Kesperweg voor het reguliere autoverkeer is daarom onvermijdelijk. Op deze manier blijft het tijdens de werkzaamheden mogelijk voor het busverkeer en voor de nood- en hulpdiensten om gebruik te blijven maken van de Mr. L. A. Kesperweg. De afsluiting duurt naar verwachting 7 weken.

Het verkeer vanuit Vlaardingen van en naar Vijfsluizen en Schiedam wordt tijdens de afsluiting omgeleid via de volgende routes.Vlaardingen richting Vijfsluizen, Schiedam en Benelux-/Ketheltunnel:
Volg de route via de
• Van Hogendorplaan – Burgemeester Heusdenslaan – Holysingel – A20 – A4 (blauwe route) óf
• Westlandseweg – Burgemeester Pruissingel – van Beethovensingel – Deltaweg – Galgkade – Vulcaanweg – Schiedamsedijk (deels blauwe en groene route)

Benelux-/Ketheltunnel, Vijfsluizen en Schiedam richting Vlaardingen:
Volg de route via de
• A4 – A20, afslag 9 – Holysingel – Burgemeester Heusdenslaan – Van Hogendorplaan (paarse route) óf
• Vulcaanweg – Galgkade – Deltaweg – Marathonweg (groene route)

Het Bastionhotel blijft tijdens de afsluiting van de Mr. L. A. Kesperweg bereikbaar vanuit de richting van Schiedam naar Vlaardingen via een speciale toegangsweg vanaf de Schiedamsedijk.

De afsluiting van de Mr. L. A. Kesperweg zal voor het verkeer vanuit Vlaardingen een langere reistijd met zich meebrengen dan gebruikelijk. Houdt hier dan ook rekening mee bij het plannen van uw reis of maak gebruik van andere vormen van vervoer als dat voor u mogelijk is.

Tussen 11 en 16 september; De laatste laag asfalt
Het sluitstuk van de nieuwe rijbanen is de laatste laag asfalt, de zogenaamde deklaag, waarop ook de definitieve belijning wordt aangebracht. We brengen deze deklaag aan vanaf de nacht van maandag 11 september op dinsdag 12 september t/m de nacht van vrijdag 15 september op zaterdag 16 september. We werken dan iedere nacht van 20:00 t/m 05:00.

Tijdens het aanbrengen van de deklaag op de rijbanen is het niet mogelijk voor het verkeer om gebruik te maken van die delen van de rijbaan waar we aan het werk zijn en daarom leiden we dit verkeer dan om met behulp van omleidingen. De werkvolgorde en werklocaties zijn als volgt:

Nacht van 11 op 12 september: De inrit van Benelux Workpark vanaf de Schiedamsedijk en de Karel Doormanweg vanaf de Vlaardingerdijk. Doorgaand verkeer van Vlaardingen naar Schiedam en vice-versa via Vijfsluizen blijft mogelijk. 8

Nacht van 12 op 13 september: Rijbaan Vlaardingen->Schiedam vanaf de inrit naar Benelux Workpark tot voorbij de viaducten van de A4 en de metro. Geen doorgaand verkeer mogelijk van Vlaardingen naar Schiedam, dit verkeer wordt omgeleid. Verkeer van Schiedam naar Vlaardingen is wel mogelijk.

Nacht van 13 op 14 september: Rijbaan Vlaardingen->Schiedam vanaf de viaducten van de A4 en metro tot en met de Westfrankelandsedijk. Geen doorgaand verkeer mogelijk van Vlaardingen naar Schiedam, dit verkeer wordt omgeleid. Verkeer van Schiedam naar Vlaardingen is wel mogelijk.

Nacht van 14 op 15 september: Rijbaan Schiedam->Vlaardingen: Vanaf de Westfrankelandsedijk tot voorbij de viaducten van de A4 en de metro. Geen doorgaand verkeer mogelijk van Schiedam naar Vlaardingen, dit verkeer wordt omgeleid. Verkeer van Vlaardingen naar Schiedam is wel mogelijk.

Nacht van 15 op 16 september: Rijbaan Schiedam->Vlaardingen: Vanaf de viaducten van de A4 en metro tot en met de Kesperweg. Geen doorgaand verkeer mogelijk van Schiedam naar Vlaardingen, dit verkeer

Volg IKV op Social Media