Nieuws

Bedrijfsverenigingen in de regio bieden ondernemers hulp aan

De coronacrisis zorgt voor een ongekende draai in realiteit. Zowel privé als professioneel is er veel veranderd. Die plotselinge draai heeft een enorme impact op de economie en op organisaties. Naar alle waarschijnlijkheid ondervindt u al de gevolgen hiervan. De overheid probeert met de inzet van diverse regelingen een helpende hand toe te steken. Dat is een fijne gedachte maar biedt geen zekerheid voor de toekomst.

Er zal opnieuw een groot beroep worden gedaan op uw creativiteit. Als ondernemers zijn we gewend hiermee om te gaan. Toch beseffen wij heel goed dat er momenteel grenzen bereikt worden. Dan is alle hulp welkom. Daarom hebben de drie grote bedrijfsverenigingen uit de regio, Schiedam Havens, IKV en Move, samen met Stroomopwaarts de handen ineengeslagen. Zo willen wij ons steentje bijdragen en gezamenlijk deze crisis met u overwinnen. Voor u, onze inwoners en onze economie.

Uw werknemers uitlenen of inlenen
Op het ogenblik is er door de getroffen maatregelen heel veel uitval van productie en als gevolg daarvan een oplopende werkloosheid. Er zijn ook sectoren, zoals de zorg, logistiek, distributie, supermarkten, voedselketen, sommige bouwbedrijven en techniek, die zitten te springen om mensen. Momenteel worden werkgevers in de arbeidsmarktregio’s opgeroepen om te kijken wat zij kunnen doen om snel mensen te vinden die deze cruciale functies kunnen vervullen. Mocht u in dit kader werknemers willen uitlenen of inlenen, dan roepen ook wij u op om dit te doen via www.NLwerktdoor.nl.

Volg het webinar
Omdat wij goed begrijpen dat de coronacrisis een enorme impact heeft ook op u als ondernemer, bieden wij een webinar aan met Wouter van den Berg van BrainCompass. Deze staat gepland op donderdag 14 mei a.s. om 10.00 uur en zal tot uiterlijk 11.00 uur duren. Wouter is neuro-economist en eigenaar van BrainCompass. Hij praat de deelnemers bij over de gevolgen van de coronacrisis, wat dit doet met het gedrag van mensen, waar dit gedrag vandaan komt en hoe hiermee om te gaan. Kortom: een boeiend en nuttig webinar waarmee wij u handvatten willen geven om u mentaal meer weerbaar te maken in deze bijzondere tijd. Wilt u meer weten over Wouter van den Berg en zijn gedachtegoed, dan kunt u dat lezen door hier te klikken. Als u informatie wilt over BrainCompass dan kunt u dat vinden via www.braincompass.nl.

Mocht u interesse hebben in het webinar dan kunt u een e-mail sturen naar north@braincompass.com met het verzoek tot deelname. U krijgt dan een uitnodiging met instructies voor uw deelname.

Beschikbare regelingen
Wellicht ten overvloede maar we willen u toch wijzen op de huidige regelingen om de coronacrisis te overbruggen.
1.     Is uw bedrijf direct getroffen door de coronacrisis, dan maakt u wellicht aanspraak op de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19. Wie aan de voorwaarden voldoet krijgt eenmalig € 4.000,00 (belastingvrij). De tegemoetkoming is bedoeld voor die MKB-bedrijven die schade lijden door noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatief reisadvies. Meer informatie en een aanvraag indienen kan via www.rvo.nl
2.     De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) geldt voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die financieel in de problemen komen door de Coronacrisis en niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. De uitvoering van deze regeling ligt bij Stroomopwaarts. Meer informatie en een aanvraag indienen kan via www.stroomopwaarts.nl/tozo
3.     De Tijdelijke Noodmaatregeling Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies, tegemoet te komen. Met deze regeling kunt u uw werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW is opgebouwd in staffels. U kunt maximaal 90% van de totale loonsom uitgekeerd krijgen. De uitvoering van deze regeling ligt bij het UWV. Meer informatie en een aanvraag indienen kan via www.uwv.nl/werkgevers/actueel/now.aspx
4.     Verder verwijzen wij u graag naar het KVK Coronaloket via www.kvk.nl/corona. Op deze site is veel nuttige informatie te vinden wat u kunt doen en welke regelingen er zijn.

Sparren over uw situatie
Als u ondanks het bovenstaande toch nog even wil sparren over uw situatie, dan bieden wij u dat gratis aan. U kunt zich hiervoor wenden tot John Geerlings, bestuurslid van de SchiedamHavens en de Green Business Club. John is een ervaren ondernemer met een achtergrond in de detachering en de sociale zekerheid. Hij is te bereiken via 06 5519 3419. We zien u graag als gast bij ons webinar en wensen u voor nu veel succes met alles.

Volg IKV op Social Media