Nieuws

Gemeente Vlaardingen voegt zich bij Green Business Club Waterweg

Vrijdagochtend 22 november is de gemeente Vlaardingen officieel participant geworden van de Green Business Club Waterweg. Wethouder Duurzaamheid, Sebastiaan Nieuwland en voorzitter van de Green Business Club Waterweg, Jan-Willem Vogels, tekenen onder toeziend oog van kwartiermaker Green Business Club, Dolf Bierhuizen de overeenkomst.

De Green Business Club (GBC) Waterweg is van, voor en door bedrijven, instellingen en de overheid en is in de zomer van 2019 opgericht. Het is een impactorganisatie die zich richt op de uitvoering van projecten en initiatieven die waarde toevoegen aan de verduurzaming van deze regio. We merken dat de belangstelling en noodzaak groot is. Niet alleen maar praten, maar vooral ook doen!

De oprichting van deze lokale GBC wordt ondersteund door de Riverboard en gefaciliteerd door Green Business Club Nederland (www.greenbusinessclub.nl) en de drie gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Daarnaast zijn Irado en de Rabobank reeds participant en zijn er meerdere bedrijven geïnteresseerd.

GBC Waterweg initieert en realiseert projecten vallend onder vier thema’s:
·      Implementatie van Circulaire Economie in Waterweg
·      Verduurzaming van bedrijven en bedrijventerrein
·      Duurzaam Vervoer en Mobiliteit
·      Duurzame energiebesparing en -opwekking

Bedrijven met duurzaamheid in hun DNA, worden benaderd om te participeren. Participanten hebben invloed op het programma en projecten van de GBC Waterweg. Elk project wordt door bestuur en deelnemende bedrijven beoordeeld. Begin 2020 zal het jaarprogramma bekend gemaakt worden.

We zijn in Vlaardingen gestart met een restwarmte project voor bedrijven, in samenwerking met Eneco. Mocht u hier nog wij bij willen aanhaken, laat het ons weten.

Informatie kunt u opvragen bij Dolf Bierhuizen, kwartiermaker GBC Waterweg, op 06-42347749.

Volg IKV op Social Media