Nieuws

Actieplan Economie

Uitnodiging voor de werkgroepen van het Actieplan Economie. De expertise van het IKV is welkom!

In juni van 2011 is het coalitieakkoord ‘Samen actief investeren in Vlaardingen 2011-2014’ vastgesteld. Daarin staat hoe de coalitie Vlaardingen in 2030 voor ogen heeft, onder andere vanuit het oogpunt van de lokale economie:

Samen met de lokale bedrijven en instellingen wordt een actieplan economie ontwikkeld, gericht op het creëren van een aantrekkelijk ondernemersklimaat, welvaart en duurzame werkgelegenheid op korte maar vooral ook op lange termijn.

Inmiddels zijn de eerste stappen gezet om tot het Actieplan Economie te komen. Er is een brede lokale verkenning uitgevoerd, diverse expert-bijeenkomsten hebben informatie opgeleverd, de gemeenteraad is oriënterend bijeen geweest en binnen de gemeente is een projectorganisatie opgezet. Uit deze verkenningen is recent een viertal onderwerpen gekomen waarop het Actieplan Economie zich gaat richten:

  • Thema 1: Bestaande ondernemingen 
  • Thema 2: Nieuwe ondernemingen 
  • Thema 3: Kennis en innovatie 
  • Thema 4: Vitale lokale economie

Nu is het moment om met betrokkenen en experts per thema een werkgroep te formeren om deze thema’s verder uit te werken. Ik nodig u van harte uit om deel te nemen aan alle vier de werkgroepen en daarmee uw bijdrage te leveren aan het Actieplan Economie van Vlaardingen.

Hoe en wat? Alle werkgroepen komen drie keer bij elkaar. In de werkgroep zijn ongeveer evenredig vertegenwoordigd: - raadsleden; - ambtenaren uit de betreffende vakgebieden; - externe partijen (ondernemers, maatschappelijke partners, betrokken burger).

Thema 1: De werkgroep Bestaande ondernemingen komt op de volgende data in bijeen (de locatie wordt nog bekend gemaakt): - Maandagavond 16 april 2012 - Maandagavond 7 mei 2012 - Maandagavond 21 mei 2012

Thema 2: De werkgroep Nieuwe ondernemingen komt op de volgende data in bijeen (de locatie wordt nog bekend gemaakt): - Dinsdagavond 17 april 2012 - Dinsdagavond 8 mei 2012 - Dinsdagavond 22 mei 2012

Thema 3: De werkgroep Kennis en Innovatie komt op de volgende data in bijeen (de locatie wordt nog bekend gemaakt): - Woensdagavond 18 april 2012 - Woensdagavond 9 mei 2012 - Woensdagavond 23 mei 2012

Thema 4: De werkgroep Vitale lokale economie komt op de volgende data in bijeen (de locatie wordt nog bekend gemaakt): - Woensdagavond 23 april 2012 - Woensdagavond 15 mei 2012 - Woensdagavond 29 mei 2012

Voor een effectieve bijdrage is het van groot belang dat elke deelnemer aan een werkgroep alle drie keer aanwezig is. Wat is de bedoeling van de werkgroep? De eindproducten van de werkgroepen vormen de basis voor het op te stellen Actieplan Economie. Het is daarom belangrijk dat de eindproducten van de werkgroepen vergelijkbaar in vorm en opzet zijn. De minimale eindproducten zijn als volgt gedefinieerd:

1. Verdieping Sterkte/Zwakte-analyse van het thema 

Bij de start ontvangen de deelnemers de SWOT-analyse van Vlaardingen. Het eerste eindproduct van de werkgroep is een verdiepingsslag vanuit het perspectief van het werkgroepthema (bestaande ondernemingen, nieuwe ondernemingen, kennis en innovatie, en vitale lokale economie).

2. Doel(en) 

Het tweede eindproduct voor de werkgroep is het doel dat het Actieplan Economie op dat thema moet nastreven. De stip aan de horizon daarbij is gesteld op het jaar 2030.

3. Doelstellingen

In navolging op de doelen die voor het thema vastgesteld worden, formuleert de werkgroep de voornaamste doelstellingen. Doelstellingen hebben als kenmerk dat ze bijdragen aan het doel en moeten bovendien SMART geformuleerd zijn.

4. Meetmethodieken 

In het verlengde daarvan bepaalt de werkgroep wat het optimale meetinstrument is om vast te stellen in hoeverre de doelstellingen (en bij voorkeur ook de doelen) bereikt zijn.

5. Stadsvisie

Tot slot stelt de werkgroep zichzelf de vraag: Waar knelt de huidige Stadsvisie ten opzichte van de door de werkgroep geformuleerde doelen op dit thema? Graag hoor ik wie er namens het IKV bereid is deel te nemen aan de werkgroep. Ik hoop op uw deskundigheid en enthousiaste aanwezigheid.

Uw reactie kunt u doorgeven aan Marja van der Meulen, projectleider Actieplan Economie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefoon: (010) 248 4731. Ook wanneer u meer wilt weten over het Actieplan Economie of dit verzoek, kunt u contact opnemen.

Met vriendelijke groeten, 

Ruud de Vries Wethouder economische zaken, dienstverlening en organisatie

Volg IKV op Social Media