Nieuws

Bedrijven en organisaties matchen op eerste maatschappelijke beursvloer

Op 23 mei vindt in de Grote kerk van Vlaardingen de eerste maatschappelijke beursvloer MATCH MVS plaats. Dit is een evenement waarbij bedrijven en maatschappelijke organisaties uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam elkaar ontmoeten en hun diensten, producten, materiaal en expertise met elkaar uitwisselen. MATCH MVS is een initiatief van de Maatschappelijke Kring Vlaardingen (MKV), die daarin nauw samenwerkt met de IKV Ondernemend Vlaardingen en de Servicepunten vrijwillige inzet van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

De organiserende partijen gaan ervan uit dat zij veel meer voor de stad kunnen bereiken als er meer samenwerking is tussen het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. Veel bedrijven zijn zich ervan bewust dat een bloeiende lokale maatschappij een basisvoorwaarde is voor een goed ondernemersklimaat en dat maatschappelijk verantwoord ondernemen daaraan bijdraagt (indirect rendement van MVO).

Bedrijfsbelang dienen
Ondernemers zijn zich er echter veel minder van bewust dat samenwerking met maatschappelijke organisaties ook rechtstreeks het bedrijfsbelang kan dienen (direct rendement van MVO). Maatschappelijke organisaties zoeken op hun beurt contact met het bedrijfsleven omdat zij waardevolle bondgenoten kunnen zijn in het bereiken van hun doelen. Regelmatig gebeurt dit ongericht waardoor een succesvolle connectie niet tot stand komt. Twee gescheiden werelden die elkaar doorgaans moeizaam vinden.

Samenwerkingsprojecten
Met MATCH MVS willen de verschillende partijen dit doorbreken en een nauwere samenwerking realiseren. Dit kan door kleine en grote samenwerkingsprojecten die uiteindelijk ten goede komen van de lokale samenleving. Wilt u als onderneming daaraan mee doen, meld u dan aan. De maatschappelijke beursvloer op 23 mei start om 16.30 uur en duurt tot circa 19.30 uur. Circa 100 bedrijven en maatschappelijke organisaties zullen hun vraag en aanbod met elkaar 'verhandelen' met gesloten beurs. Dit gebeurt door elkaar te ontmoeten, inspiratie op te halen en partijen met elkaar te verbinden. Matches komen op een groot scherm in beeld en de uitvoering van de deals worden lopende het jaar in de pers en via social media gepromoot.

Wilt u als bedrijf in Vlaardingen meedoe aan MATCH MVS, meld u dan aan bij Bronja Nijk van MATCH MVS, tel. 06-24250166 of mail naar bureaunijk@gmail.com

Volg IKV op Social Media