Nieuws

Gerrit van Toor: gepensioneerd maar niet buitenspel

Hij is het stadium van ‘jonge hond’ alweer even voorbij en officieel geniet hij van zijn pensioen. Je zult hem echter niet achter de begonia’s vinden, ook niet nu hij onlangs ook nog eens het bestuur van de IKV Ondernemend Vlaardingen vaarwel heeft gezegd. Ondernemer en bestuurder Gerrit van Toor mag dan wat vaker in zijn sloep of op de golfbaan te vinden zijn, hij staat echter ook nog steeds met beide benen in het maatschappelijk leven. Waar actieve ondernemers bijeen komen zul je hem nog steeds met grote regelmaat treffen.

,,Ik ben inmiddels wel 70 jaar en het werd tijd dat ik in het bestuur van de IKV Ondernemend Vlaardingen een stap terug deed, en plaats maakte voor nieuw bloed’’, vertelt Van Toor. ,,Tegen de nieuwe voorzitter Chris Oerlemans heb ik gezegd dat je een verkeerd signaal afgeeft als ik er nog eens twee jaar aan vastplak als bestuurslid. Niet nodig ook, want ik zie met veel enthousiasme hoe Chris, maar ook de nieuwe bestuursleden Ilse Meerman van de Meerman Groep en Dave de Held van de Rabobank voortvarend te werk gaan in en met het ‘team’. Allerlei nieuwe ontwikkelingen worden in gang gezet, de tijd is er ook rijp voor, en de communicatie die naar buiten en naar de leden gaat wordt nu nieuw vorm gegeven’’.

Werken en studeren

Gerrit van Toor heeft een lange carrière achter de rug, als ondernemer en als bestuurder in verschillende organisaties. Zijn eerste stappen op het ondernemerspad werden niet heel bewust gezet maar kwamen onder druk van de omstandigheden tot stand: ,,Na de Mulo wilden mijn ouders het liefst dat ik naar de HBS zou gaan. Ik ging echter gelijk werken bij een accountantskantoor, en heb gezegd dat ik die HBS ’s avonds wel zou doen. Uiteindelijk is dat wel gelukt hoor en heb ik in 14 vakken Staatsexamen gedaan. Het was wel ‘aanpoten’: overdag werken en ’s avonds met het trammetje naar school’’.

,,Destijds bij het accountantskantoor heeft mijn baas me veel ervaring op laten doen bij kleinere bedrijven. Ik had mijn zinnen ook al gezet op een opleiding in die richting, als accountant, bij de Economische Hogeschool (later deel van de Erasmus Universiteit) maar mijn vader werd toen ziek. Hij had een bedrijf met twaalf man en ik ben er ingestapt om dat draaiende te houden, eind jaren zestig. Ik moest als kersverse ondernemer wel een vakopleiding gaan volgen om de vestigingsvergunning te kunnen aanhouden en heb toen de studie Aannemer Burgerlijke & Utiliteitsbouw gevolgd. Geleidelijke aan ben ik in die periode voor Nederland redelijk nieuwe producten in de markt gaan zetten, waaronder Duitse aanbouwkeukens en die handelsactiviteiten deden het goed. We kwamen daarbij zowel in de ‘oliewijk’, de witte huizen van Shell in de Indische buurt, als in de villa’s van de Holywijk. Van Toor Interieur & Keukenarchitectuur was de naam van het bedrijf’’.

Van ondernemer naar bestuurder

Na een aantal jaren van ondernemerschap besloot Gerrit van Toor zijn horizon verder te verbreden. ,,Ik vroeg me af hoelang ik dit nog wilde blijven doen en besloot het deels over een andere, nieuwe boeg te gooien. Ik heb een aantal jaren in verschillende bestuursorganen van diverse brancheorganisaties gezeten en in 1981 heb ik daar mijn beroep van gemaakt en werd ik directeur van de ’s Gravenhaagse Aannemersvereniging. Mijn eigen bv heb ik toen overgedragen aan twee werknemers, en zo ging het ook met mijn handelsactiviteiten. Van 1965 tot 1982 was ik dus ondernemer en, met enige overlap, heb ik van 1981 tot 2000 gewerkt voor de brancheorganisatie in de Bouwsector. Daarna richtte ik mijn eigen management bv op en kwam in 2001 ‘aanzetten’ als lid van de IKV in Vlaardingen. Binnen de IKV, waar Stoffel Molenaar voorzitter was, was men op zoek naar de richting die deze ondernemersvereniging uit moest. Ik werd bij dit proces betrokken en organiseerde sessies met steeds zo’n twintig IKV-leden en uit die sessies zijn verschillende ideeën geboren die in de praktijk gestalte kregen. Destijds werd gesproken over wijkwerkgroepen en themawerkgroepen. Later zijn dat de IKV-dochterverenigingen en IKV-commissies en -sectorgroepen geworden. Collega bestuurslid Abry Dijkshoorn is heel actief gaan lobbyen om de IKV-dochterverenigingen van de grond te krijgen. De periode tot aan 2013 was soms heel turbulent met veel veranderingen en ook de druk van de economische crisis werd gevoeld. Soms heb ik er weleens aan gedacht om het bijltje erbij neer te gooien. Uiteindelijk bleven Abry en ik met zijn tweeën over, waar vijf andere bestuursleden aftraden. Overigens geen kwaad woord hierover, iedereen heeft zijn verdiensten zeker gehad voor de IKV. Oud-voorzitter Leen van Bree schreef mij bij mijn afscheid als bestuurslid: ,,De IKV zal haar geweten en inspirator gaan missen’’. Een mooi compliment van een fijne collega’’.

De nieuwe IKV Ondernemend Vlaardingen

We zijn daarna gaan praten met verschillende mensen, onder meer met Chris Oerlemans dus en dit jaar zijn we op het punt beland dat we de IKV-nalatenschap goed kunnen overdragen. Ik ben blij dat daarbij bijvoorbeeld ook de communicatie naar en met de leden, maar ook met de politiek en de Vlaardingse samenleving in het algemeen steeds meer vorm krijgt. Initiatieven zoals het opzetten van een MKV, de Maatschappelijke Kring Vlaardingen met verenigingen en culturele instellingen lopen daar parallel aan en zijn een uiting van een steeds grotere betrokkenheid van alle Vlaardingers, bij elkaar en de stad.

Is de rol van Gerrit van Toor nu maatschappelijk uitgespeeld ? ,,Ik ben nog steeds lid van het bestuur van een tennisvereniging en het Ondernemersfonds. Het bestuurdersbloed kruipt dus waar het niet gaan kan en als me gevraagd wordt om advies, dan is het niet zo dat ik niet thuis geef’’, besluit hij.

Volg IKV op Social Media