Nieuws

IKV kritisch over de communicatie vanuit de gemeente richting ondernemers

IKV Ondernemend Vlaardingen is ontevreden over de manier waarop de gemeente Vlaardingen met ondernemers om gaat. Ondanks de goede voornemens in de ‘Routeplanner naar vertrouwen’, en de daarin bereikte voortgang en inzicht in de dossiers Inkoop en Revitalisering Groot Vettenoord, is het naar de Ondernemingsvereniging IKV-Beneluxworkpark nog steeds niet goed gegaan. In een brief naar de burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen uit het IKV-bestuur zijn grote zorgen. In de brief wordt ingegaan op het uitblijven van duidelijke en open communicatie bij belangrijke dossiers die betrokken ondernemers betreffen, waar herhaaldelijk door IKV en IKV-dochtervereniging Benelux Workpark is verzocht om tijdige en volledige informatie over besluiten die de daar gevestigde ondernemers raken. Ondernemers zien hun belangen daardoor geschaad.

Al eerder trok IKV Ondernemend Vlaardingen aan de bel over de complexe en moeizame communicatie tussen de gemeente en ondernemers, toen over de renovatie van het stadhuis. Dat leidde destijds tot het opstellen van een gezamenlijke ‘Routeplanner naar vertrouwen’. Toch blijven ondernemers nog steeds tegen problemen aanlopen. Vooral Ondernemersvereniging IKV-Beneluxwork voelt zich daardoor gedupeerd. Op de bezwaren van de vereniging tegen de omgevingsvergunning voor het verplaatsen van de carpoolplaats, reageerde de gemeente veel te laat. Terwijl de bezwaarschriftencommissie al in maart had geadviseerd om de bezwaren gegrond te verklaren, kwam een reactie van de gemeente Vlaardingen pas drie maanden na dato. Dat is geen redelijke termijn om te reageren vanuit de gemeente.

Weinig invloed
Als het aan de gemeente Vlaardingen ligt, komt er op de plek van de huidige carpoolplaats een fastfood vestiging. Het IKV-bestuur is van mening dat de gemeente pas over de vestiging van een nieuw bedrijf of horecavestiging op Benelux Workpark zou moeten beslissen ná de reconstructie van het knooppunt Vijfsluizen. Die reconstructie moet in 2018 rond zijn. ‘Als de gemeente toch besluit om dit nu al toe te staan, moet de gemeente ook alle consequenties van dit besluit dragen en zelfs bereid zijn de vestiging te sluiten als het tot onacceptabele (verkeers)overlast zal leiden,’ schrijft het bestuur. Ondernemers vinden dat ze sowieso weinig invloed hebben op maatregelen betreffende het bedrijventerrein. Zo werd een vergunning voor een andere horecavestiging pas bekend gemaakt toen die al was geopend en krijgen bedrijven zeer weinig tijd om te kunnen reageren op voornemens of besluiten.

Werken aan verbetering
IKV Ondernemend Vlaardingen concludeert in de brief dat er binnen de gemeente geen regie is als het gaat om de communicatie richting ondernemers en ook niet een mogelijkheid van een vorm van ‘track & trace” van een gemeentelijk besluit of voornemen mogelijk is. Afdelingen weten vaak van elkaar niet wat de status is en wie wat communiceert en soms blijft communicatie volledig uit. Het bestuur vraagt de gemeente dan ook om serieus werk te maken van het verbeteren van de eenduidige en bij voorkeur centrale communicatie, zoals ook de afspraak was in de ‘Routeplanner naar vertrouwen’.


De volledige brief naar de gemeente Vlaardingen lezen? Login via 'Mijn IKV' en download de brief onder het kopje 'Documenten'.

Volg IKV op Social Media