Nieuws

IKV Kwartaal Update - Nieuw jaar, veel nieuwe samenwerkingen

Het was fijn om te merken dat de IKV Kwartaal Update, die de IKV sinds eind vorig jaar verstuurt, in goede aarde valt bij jullie. Dank voor jullie positieve reacties. U kunt ons altijd aanspreken bij IKV-bijeenkomsten, of via communicatie@ikv.nu. We zijn heel benieuwd naar uw ideeën en initiatieven voor samenwerking!

Terugblik seminar Roadmap
Next Economy Vorige keer vertelde ik over het seminar Roadmap Next Economy, dat op initiatief van de IKV eind november 2018 plaatsvond. Het stond bol van kennisdeling en sloot dan ook perfect aan bij onze missie. Want de IKV is er voor de netwerkfunctie en belangenbehartiging, maar zeker óók voor kennisontwikkeling. Jan-Willem Vogels, vicevoorzitter van de IKV: ‘Een belangrijke boodschap van Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid, tijdens het seminar was dat er enorme veranderingen voor de deur staan. Op digitaal, circulair, sociaal en educatief vlak en wat betreft energie. Voor ondernemers is het essentieel om daarbij aan te haken. Samen met de partners van het seminar heeft de IKV de handen daarom ineengeslagen om ondernemers in de regio daarbij te helpen, en om de innovatiekracht en samenwerking op te stuwen. We richten ons dit jaar allereerst op de pijler ‘circulaire transitie’. Ondernemers die graag met dat thema aan de slag gaan, middels spannende projecten en samenwerkingen, kunnen zich alvast bij mij melden: jan-willem@ikv.nu

Samenwerking met Stroomopwaarts
Hewi Hoogendijk: ‘Over kennisontwikkeling gesproken: op dat vlak is de IKV ook met Stroomopwaarts stappen aan het zetten. Stroomopwaarts biedt kansen aan mensen uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam die ongewenst aan de kant van de maatschappij staan. Misschien kent u hun directeur, mede-IKV-lid Desirée Curfs. De IKV en Stroomopwaarts dagen de mensen van Stroomopwaarts uit om zich te blijven ontwikkelen en (korte) opleidingen te volgen. Die opleidingen zijn intern bij een bedrijf en kunnen op allerlei vlak zijn. Misschien is er wel mogelijkheid binnen uw bedrijf. Deze gesprekken over onderwijs vinden al plaats, maar u kunt absoluut nog aansluiten. Stroomopwaarts en de IKV gaan sowieso intensiever samenwerken, niet alleen als het gaat om kennisontwikkeling. Veel ondernemers, ook velen van u, hebben binnen hun bedrijf ruimte voor sociaal ondernemerschap. Hoe geweldig zou het zijn als de mensen die Stroomopwaarts begeleidt, bij een van uw bedrijven aan de slag kunnen? De IKV en Stroomopwaarts zijn nu in gesprek over pilots om die samenwerkingen vorm te geven. Ook daaraan kunt u uiteraard nog meedoen.

BAAK en Blankenburgtunnel
Een onderwerp dat mij als voorzitter van de Vlaardingse ondernemersvereniging verder na aan het hart ligt, is de Blankenburgtunnel. Het is fijn om te zien dat het consortium BAAK zich in Vlaardingen heeft gevestigd. Ook qua logistiek gaat het voor zo ver ik kan zien soepel, bijvoorbeeld met het (tijdelijk) afsluiten van op- en afritten in de buurt van de tunnel. Onze nieuwe “buurman” is duidelijk actief aan de gang gegaan. Daarom ben ik benieuwd naar jullie eventuele ervaringen met BAAK. Werken enkelen van jullie al met hen samen? En zo ja: hoe bevalt de samenwerking tot nu toe? Ik hoor heel graag uw verhalen!

Dankwoord
Last but not least wil ik graag de recent afgetreden wethouder Frans Hoogendijk bedanken voor de samenwerking en de communicatie richting de IKV en het Vlaardingse bedrijfsleven. We wensen hem alle succes met zijn verdere loopbaan.

Beste leden, graag tot ziens bij de IKV-bijeenkomsten!

IKV stuurt haar leden elk kwartaal IKV Kwartaal Update, waarin voorzitter Hewi Hoogendijk vertelt waarmee IKV zoal bezig is. Leg uw vragen of suggesties aan het bestuur voor via communicatie@ikv.nu.

Volg IKV op Social Media