Nieuws

IKV Ondernemend Vlaardingen stelt alternatieven bezuinigingsronde voor

PERSBERICHT

IKV Ondernemend Vlaardingen stelt alternatieven bezuinigingsronde voor

Ideeën van Vlaardingers gebundeld
IKV Ondernemend Vlaardingen is van mening dat er veel ideeën onder Vlaardingers leven, die kunnen bijdragen om de voorzieningen overeind te houden die nu onder druk staan van de grote gemeentelijke bezuinigingsronde. Die ideeën moeten alleen wel ‘opgehaald’ en gerealiseerd worden. Dat is een taak van het gemeentebestuur, maar ook van alle andere spelers in het publieke domein. IKV Ondernemend Vlaardingen heeft 32 ideeën opgehaald en gebundeld. Voorzitter Chris Oerlemans legt deze aan alle Vlaardingers voor met een persoonlijke brief. Met een aantal ideeën gaat de ondernemersvereniging zelf ook aan de slag.

Is afschrijven op grondposities wel nodig?
Naast de 32 alternatieven voor bezuinigingen, vraagt IKV Ondernemend Vlaardingen nog eens kritisch te kijken naar de gemeentelijke afschrijvingsmethode op grond en vastgoed.

Anders kijken naar Stadsgehoorzaal
We vragen aandacht voor het werkelijke probleem van de Stadsgehoorzaal: de hoge hypotheeklasten. Het liquideren van de Stadsgehoorzaal lost dat probleem niet op. Daarom is het logischer om te kijken of het vastgoedvraagstuk niet creatief opgelost kan worden.

IKV Ondernemend Vlaardingen maakt zich hard voor de stad
Tot slot drie grote structurele oplossingen die volgens IKV Ondernemend Vlaardingen bijdragen aan het keren van tij in Vlaardingen:

1.    Inspirerende visie op Vlaardingen formuleren, die breed wordt gedragen.
2.    Verenigen van maatschappelijke organisaties in een soort maatschappelijke evenknie van IKV Ondernemend Vlaardingen.
3.    Gestaag formeren van De Stadsonderneming.

IKV Ondernemend Vlaardingen zet zich de komende tijd in om aan deze drie oplossingen te werken.

IKV Ondernemend Vlaardingen heeft de ambitie om mee te sturen in het publieke domein van Vlaardingen. De ruim 300 leden van IKV Ondernemend Vlaardingen vertegenwoordigen naar schatting 50% van de Vlaardingse arbeidsplaatsen. Uitgangspunt bij de ambitie is dat burgers en bedrijven door collectief ondernemerschap zelf direct kunnen bijdragen aan het ondernemersklimaat in en rondom de stad.

Meer weten? Zie attachment. > Klik op het attachment voor een overzicht van alle 32 alternatieven voor de bezuinigingsronde.

 

Volg IKV op Social Media