Nieuws

IKV stuurt actief mee in mobiliteitsplatform

Kent u het Mobiliteitsplatform Vlaardingen (MPV) al? Bewoners, ondernemers en de gemeente bespreken hier ieder kwartaal samen allerlei onderwerpen op het gebied van mobiliteit. Bereikbaarheid, verkeersveiligheid, projecten als de Hoekse Lijn en de Blankenburgverbinding, alles kan aan bod komen.

De deelnemers aan het Mobiliteitsplatform leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de gemeentelijke besluitvorming over verkeersonderwerpen. De gemeente bespreekt diverse plannen en projecten vooraf met het mobiliteitsplatform en kan aan de hand van het advies van het platform, de plannen nog wijzigen. Dit komt de kwaliteit van plannen ten goede en zorgt bovendien voor plannen waarin de verschillende belangen beter zijn afgewogen en die breder gedragen worden in de stad.

Wat doet het MPV?
Het Mobiliteitsplatform adviseert de gemeente over de bereikbaarheid van de stad. Het is oplossingsgericht en niet incident gerelateerd. Leden van het zijn vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en van de bewoners. Hun adviezen zijn niet specifiek gerelateerd aan hun eigen belang, maar aan het algemene belang van Vlaardingse ondernemers en/of bewoners.

Onderwerpen
Het mobiliteitsplatform komt vier keer per jaar bijeen. De afgelopen keren is er gesproken over de plannen voor het ondertunnelen van de spoorkruising aan de Marathonweg, de aanpak van het knooppunt Vijfsluizen/A4, de ombouw van de Hoekse Lijn van spoorlijn naar metro, de aanleg van de Blankenburgverbinding, de effecten van de aanpassingen aan het Sluisplein en de mogelijkheden en beperkingen van vervoer over water. Ook denkt het MPV mee over het Actieplan Mobiliteit. Dit plan wordt het nieuwe beleidsplan van de gemeente als opvolger van het huidige Gemeentelijk Verkeers- en Vervoer Plan. En de deelnemers wierpen een blik in de toekomst: hoe ontwikkelt de bereikbaarheid van Vlaardingen zich de komende jaren. Welke grootschalige (weg)werkzaamheden verwachten we en wat brengen deze aan opbrekingen en omleidingen met zich mee. En hoe kunnen bewoners en het bedrijfsleven hierop anticiperen.

Volg IKV op Social Media