Nieuws

Irado en Stroomopwaarts helpen werkzoekenden aan werk

IKV-leden Irado en Stroomopwaarts MVS slaan de handen ineen om langdurig werkzoekenden uit de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam een kans te bieden op regulier werk door het aanbieden van een leerwerktraject. Op donderdag 7 juli 2016 ondertekenden beide partijen een overeenkomst om per jaar 50 leerwerktrajecten met uitzicht op werk te bieden.

Behoud van uitkering
Met de ondertekening van de overeenkomst bezegelen beide partijen de afspraak om voor werkzoekenden met een bijstandsuitkering regulier werk te vinden. Met de ondertekening wordt een langdurige samenwerking geformaliseerd. De kandidaten worden door de gemeenten aangewezen om - met behoud van uitkering - een leerwerktraject van drie maanden tot zes maanden bij Irado te doorlopen. Het gezamenlijke motto van de gemeenten, directeur Desiree Curfs van Stroomopwaarts en Irado-directeur André Hertog hierover is: ‘Zo helpen we langdurig werklozen weer terug te keren in het arbeidsproces. Voor velen betekent dit meer dan alleen weer aan het werk; het betekent een terugkeer in de maatschappij.’

Regulier werk
Tijdens het leerwerktraject wordt voortdurend bekeken of de kandidaat bemiddelbaar is voor regulier werk. Zo ja, dan wordt de kandidaat via Irado bemiddeld naar een ‘reguliere baan’. De kandidaten kunnen op elke afdeling binnen Irado ingezet worden in de binnendienst en de buitendienst. En deelnemen aan bijvoorbeeld taaltrainingen en sollicitatietrainingen die Irado organiseert. De participatiecoach van Stroomopwaarts en een jobcoach van Irado begeleiden de kandidaten al tijdens hun werkstage in de zoektocht naar regulier werk.

Stroomopwaarts
In het regionaal participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS bundelen de afdelingen werk en inkomen en de werkleerbedrijven van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hun krachten, ervaring en kennis. Eigen kracht en deelname aan de samenleving staan voorop bij de hulp aan inwoners, die (tijdelijk) niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Stroomopwaarts helpt mensen hun weg te vinden naar werk. Wie dat nodig heeft, wordt door Stroomopwaarts gesteund met inkomen en zorg. Ondernemers kunnen bij Stroomopwaarts terecht om handen en voeten te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Volg IKV op Social Media