Nieuws

Lokale politici presenteren zich aan ondernemers tijdens Broodje Politiek

Niet minder dan 12 lijsttrekkers of vertegenwoordigers van even zoveel politieke partijen waren aanwezig tijdens het Broodje Politiek. Deze lokale politici werden op 12 februari aan de tand gevoeld door Leo Roobol, dagvoorzitter van dienst voor de IKV, die hen vier stellingen voorlegde. Het waren standpunten die met name de ondernemers aan het hart gaan. Het was opvallend dat de reacties van de politici zeer wisselend waren: van nietszeggend of ontwijkend, maar soms ook ‘to the point’.

Slechts twee partijen van de veertien die op 21 maart in Vlaardingen aan de verkiezingen meedoen, waren niet aanwezig. Het betekende dat de aanwezigen een goed beeld konden krijgen van het politieke landschap waaruit zij op de verkiezingsdag een keuze kunnen maken. Aan het begin van de avond en aan het eind konden de mensen in de zaal ook via een online stemming aangeven op welke partij ze willen stemmen. Na afloop traden wel kleine verschuivingen op in de politieke voorkeuren. Maar of de keuze echt veel eenvoudiger is geworden na deze debatavond, is maar de vraag. Op de vier stellingen kwamen zeer wisselende reacties. En die waren niet altijd even duidelijk. Toch gingen de bezoekers aan het einde van de avond, zeker ook door de netwerkborrel, met meer kennis en hopelijk ook nieuwe inzichten naar huis.

Gewenste bedrijvigheid
De eerste van vier stellingen ging over de focus en visie die de politiek wil gaan aanbrengen ten aanzien van de bedrijvigheid die Vlaardingen nodig heeft. Op welke sectoren gaat de Vlaardingse politiek zich richten om de economie te laten groeien? De politici begonnen zeer voorzichtig, met te verwijzen naar de adviezen van de Adviesraad, en dat zij die adviezen eerst nog eens goed moeten bestuderen. Maar toen het vuur hen iets nader aan de schenen werd gelegd, kwamen zij toch met concrete sectoren als de metaal, de maakindustrie en ook de haven gerelateerde industrie. Opvallend dat geen enkele politicus meer innovatieve en toekomstgerichte sectoren als robotica, nanotechnologie of smart industry als kans voor Vlaardingen noemt.

Beter vestigingsklimaat
De tweede stelling, ‘wat vindt u van het vestigingsklimaat voor ondernemers in Vlaardingen en wat moet er verbeteren’, leverde een aantal voor de hand liggende reacties op. De uitstraling en bereikbaarheid moeten beter, zo was de consensus. Maar het verbeteren van het woonklimaat in de gemeente kan volgens de politiek zorgen dat Vlaardingen aantrekkelijker wordt voor ondernemers en hun medewerkers om zich hier te vestigen. Natuurlijk ging het ook over lokaal aanbesteden. Hoewel de meningen over het percentage dat lokaal moet worden aanbesteed ter discussie staat, is wel iedereen voor lokaal aanbesteden. Vanuit de ondernemers in de zaal kwam de suggestie om ook ‘social return’ van een onderneming mee te nemen in het voorrangsbeleid bij aanbestedingen. Dus als een bedrijf zich inzet voor een ‘beter’ Vlaardingen zou dat ook moeten meetellen in het aanbestedingsbeleid.

Leefklimaat en kennis
De derde en vierde stellingen ging iets meer over het algemene leefklimaat en welzijn. Enerzijds ging de discussie over hoe we Vlaardingen als woonstad aantrekkelijker kunnen maken. Een redelijk breed gedragen conclusie is dat we meer diversiteit in het woningbestand moeten creëren. Vlaardingen heeft redelijk veel sociale huurwoningen, en daar mogen meer koopwoningen voor de middeninkomens tegenover staan. Daarnaast is ook een aantrekkelijker en bruisender binnenstad noodzakelijk. Enkele partijen willen proberen om de winkels meer te concentreren. Een ander heikel punt blijkt het parkeerbeleid. De ene partij wil meer gratis parkeren, terwijl de ander het parkeren op straat juist duurder wil maken. Met die laatste maatregel zouden de parkeergarages beter benut worden en de bewoners meer ruimte krijgen om hun auto voor hun woning te parkeren.

Beter passend onderwijs
Tot slot ging het nog over de poging om het onderwijs beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt. De Food Innovation Academy is volgens de politici een goed voorbeeld, die navolging verdiend. Zo was er de suggestie om ook een Metal Innovation Academy op te zetten, om de metaal- en maakindustrie in de gemeente een impuls te geven. Ook Technetkring is volgens de politiek een goed instrument om jongeren en hun ouders te laten zien waar behoefte aan is en welke bedrijven mogelijkheden bieden op een toekomstvaste baan. Het is vooral het MBO, dat de lokale politiek samen met het bedrijfsleven, wil stimuleren en waar mogelijk wil uitbouwen in onze gemeente. Voor HBO en Universitair onderwijs hebben nabijgelegen steden als Delft en Rotterdam de beste papieren.

Volg IKV op Social Media