Nieuws

Nieuwe bedrijfsterreinen komen beschikbaar

Het college van B&W heeft een raadsvoorstel gemaakt voor de grondexploitatie van een aantal terreinen in de stad. Het gaat om Vergulde Hand West en Marathonweg Noord.

Vergulde Hand West is niet in zijn geheel van de gemeente Vlaardingen. Samen met de eigenaar van het andere deel bekijkt men de mogelijkheden om het gebied in zijn geheel uit te geven aan een projectontwikkelaar of om zelf losse kavels te verkopen.

Het gebied Marathonweg bestaat ook uit twee delen: het noordelijke deel (achter het benzinestation) en het zuidelijke deel (het huidige Cion-voetbalterrein). Voorlopig heeft het college alleen een denkrichting geformuleerd. Daarbij zou op het noordelijke deel, dat het dichtst bij de A20 ligt, ruimte zijn voor bedrijfspanden en op enige afstand voor woningen. Het zuidelijk deel is bestemd voor woningbouw met ‘een commerciële plint’, waarmee o.a. winkels worden bedoeld.

Volg IKV op Social Media