Nieuws

Ondernemersfonds opgericht

Met de ondertekening van het convenant tussen de gemeente Vlaardingen en het bestuur van de stichting Ondernemersfonds Vlaardingen (OFV) is het ondernemersfonds een feit. Met de opbrengsten van een toeslag op de OZB kunnen ondernemers in een bepaald gebied projecten en activiteiten initiëren en  financieren.

 In totaal gaat het om een bedrag van ongeveer € 500.000 per jaar dat via de gemeente wordt geïnd en één op één wordt doorgesluisd naar het OFV. Het voordeel daarvan is dat niet alleen georganiseerde ondernemingen betalen, maar dat álle bedrijven in een winkelcentrum of bedrijventerrein mee financieren. Geen free riders meer!

Er is gekeken naar diverse ondernemersfondsen in het land, waaronder in Leiden en Delft. Daar bleek dat een fonds een goede stimulans is voor de samenwerking tussen ondernemers onderling en een goede promotie voor de steden.

De bestuursleden Ed Bijster (voorzitter) en Gerrit van Toor (penningmeester) van de OFV, ondertekenden het convenant namens de ondernemers. Ruud de Vries, wethouder van economische zaken, deed dat namens het college.
Meer informatie over het ondernemersfonds: www.ondernemersfondsvlaardingen.nl

Volg IKV op Social Media