Nieuws

Symposium Slag bij Vlaardingen 19 september

In het jaar 1018 stuurde de Duitse keizer een grote vloot naar een klein gehucht in het uiterste westen van zijn rijk. Bij de nederzetting ‘Flaridingun’ trof zijn leger de manschappen van graaf Dirk III. Een ware veldslag met zware verliezen was het resultaat.

De ‘Slag bij Vlaardingen’ deed heel wat stof opwaaien in het keizerrijk, want wie had ooit verwacht dat de uitkomst zo verrassend zou zijn? (bron: www.geschiedenisvanvlaardingen.nl)

Tijdens deze middag zal verteld worden hoe de graven van Holland generatie op generatie verantwoordelijkheid namen voor de ontwikkeling van het landschap, de strijd met de Keizerlijke legers en het water aangingen en welvaart brachten.

Ook zal duidelijk worden welke wijze lessen wij hebben geleerd om onze huidige water- en welvaartsvraagstukken op te lossen en hoe het CPB ons op een tweede Deltaplan voorbereidt.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.slagbijvlaardingen.com. Inschrijven voor gratis deelname kan via www.slagbijvlaardingen.com

Volg IKV op Social Media