Nieuws

Verkeersplan Sluisplein krijgt definitieve vorm

Op dit moment geldt een tijdelijke maatregel om de doorstroming op het Sluisplein te stimuleren. Die bestaat uit het uitschakelen van de verkeerslichten. Alleen als zich een fietser of voetganger aandient, gaan de lichten, na het indrukken van de knop, even op rood.

Ook is de afrit naar de Westhavenkade, de zogenaamde ski-helling, eenrichtingsverkeer geworden. Daartegen is door een paar ondernemers bezwaar aangetekend. Het college van B&W heeft dat bezwaar inmiddels ongegrond verklaard.

Wethouder Ruud van Harten (o.a. verkeer) vertelde dat nog vóór het zomerreces een definitieve regeling wordt vastgesteld. Er zal sowieso nog iets veranderen aan de huidige situatie, want deze is voor voetgangers niet veilig genoeg. Weliswaar is het aantal verkeersbewegingen per etmaal slechts met 10% toegenomen (tot ongeveer 6700), maar de voetgangers en fietsers zijn vaak ongeduldig en steken ook over als het licht nog niet op groen staat.

De wethouder wilde niet meer prijsgeven. Eerst worden de plannen besproken met de bewoners en ondernemers in het platform Mobiliteit

Volg IKV op Social Media