Nieuws

Voorzitter maakt inzet gesprek 28/9 met college bekend

De zeer geslaagde golfdag was niet alleen een moment om elkaar weer te spreken en te netwerken, maar ook een moment om weer even de laatste stand van zaken met elkaar door te nemen. Aan het eind van de golfdag nam voorzitter Chris Oerlemans het woord en sprak iedereen bij over de ontwikkelingen ten aanzien van de ontstane situatie tussen de IKV en het College van b&w.

Zoals eerder al gemeld heeft Burgemeester Bert Blase een beroep gedaan op het bestuur van de IKV om op 28 september onder zijn leiding het gesprek aan te gaan met wethouders Ruud de Vries en Hans Versluijs om te onderzoeken of er nog een kans op herstel van de relatie is. De IKV heeft aangegeven dat zij gezien het magere track record van de samenwerking geen absolute noodzaak ziet om de relatie in deze periode te herstellen. Indien er niet aantoonbaar een andere wind gaat waaien, wacht zij net zo lief tot na de verkiezingen van 2018, in het vertrouwen dat met andere wethouders wel afspraken te maken zijn die nagekomen worden. Voorzitter Chris Oerlemans en vice-voorzitter Daco Bokx zullen namens IKV Ondernemend Vlaardingen uiteraard wel gehoor geven aan de oproep van onze burgervader.

Chris benadrukte tijdens de golfdag dat de IKV Ondernemend Vlaardingen niet zomaar het gesprek aan gaat en een nadrukkelijke inzet heeft. Het bestuur van de IKV heeft de burgemeester en het college dan ook laten weten dat het gesprek alleen zin heeft als het college:

  • verantwoordelijkheid neemt door dusdanig de regie in dossiers te voeren dat afspraken ook daadwerkelijk kunnen worden nagekomen;
  • leiderschap toont door niet alleen ruiterlijk uit te komen voor gemaakte fouten maar juist te waarderen wanneer Vlaardingers die zich inzetten voor de stad hen daarop wijzen, zodat de aandacht altijd ligt bij de inhoud: het verbeteren van de stad; een formeel excuses van het college zou de IKV op z’n plaats vinden;
  • bewijst dat de zorgen van ondernemers (en burgers) altijd de eerste prioriteit hebben en niet de vorm waarin die zorgen worden geuit.

De update en de koers kreeg ter plekke veel bijval van de aanwezige leden.

Volg IKV op Social Media