Nieuws

Werken aan bereikbaarheid Vijfsluizen

In Vlaardingen en Schiedam wordt er de komende jaren hard gewerkt om de bereikbaarheid te verbeteren. In de directe omgeving worden grote infrastructuurprojecten zoals de A4 Delft-Schiedam en het Blankenburg tracé gerealiseerd. In het gebied zelf zal o.a. het knooppunt Vijfsluizen worden aangepast. De Verkeersonderneming, gemeenten Schiedam en Vlaardingen, werkgevers en bewoners slaan de handen ineen om de bereikbaarheid verder te verbeteren.

De aanpak richt zich de komende jaren op het samenwerken met bewoners, werkgevers en de logistieke sector én het verbeteren van de bestaande infrastructuur. De bewonersaanpak haalt informatie op over bereikbaarheid, gaat het gesprek aan en laat inwoners kennismaken met alternatieven voor de auto in de spits. De werkgeversaanpak stimuleert, faciliteert en ondersteunt werkgevers op het gebied van slimme mobiliteit. Samen met de logistieke sector kijken we welke kansen en mogelijkheden zij zelf nog kunnen aangrijpen om te bereikbaarheid te verbeteren. En we werken met overheden en wegbeheerders samen om er tegelijkertijd voor te zorgen dat het verkeer dat er rijdt zo goed mogelijk kan doorrijden.

Vlaardingen, Schiedam en Vijfsluizen zijn benoemd tot focusgebied in het programma Beter Benutten Vervolg. Dit is een programma vanuit het ministerie van Infrastructuur & Milieu, bedoeld om de huidige infrastructuur beter te benutten. De Verkeersonderneming is de uitvoeringsorganisatie van dit programma voor de Rotterdamse regio.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de gebiedsregisseur Tim Wille via:
Tim.wille@verkeersonderneming.nl.

Volg IKV op Social Media