Nieuws

Winkeliers vaker slachtoffer criminaliteit

VLAARDINGEN – In het eerste half jaar is het totale aantal misdrijven in Vlaardingen met bijna 8,5% gedaald ten opzichte van vorig jaar. Dat bleek uit de cijfers die deze week gepresenteerd werden door burgemeester Bert Blase. Per soort misdrijf zijn er echter nog wel wat verschillen.

Winkeliers zijn in het eerste half jaar van 2015 vaker het slachtoffer van criminaliteit dan in dezelfde periode in 2014. Het aantal geregistreerde inbraken in en diefstallen uit winkels is gestegen van 15 vorig jaar naar 20 dit jaar. Het gaat hierbij dus om die gevallen waarin aangifte gedaan is.

Het aantal vernielingen is eveneens gestegen: van 315 in 2014 naar 367 in 2015 (ruim 14 %). Dit laatste cijfer wordt wat vertekend, omdat hierbij ook de autobranden van de afgelopen maanden meegerekend worden, waarbij mogelijk één of slechts enkele daders bij betrokken zijn. Ook wordt dit cijfer beïnvloed door de circa twintig auto’s die in Ambacht/Babberspolder in zeer korte tijd bekrast zijn. In het centrum bestonden de vernielingen voornamelijk uit ingegooide winkelruiten, wat deels kan worden gelinkt aan het uitgaansleven. In de wijk Holy is er vooral sprake geweest van baldadigheid, zoals het gooien van steentjes tegen ruiten en het trekken van plantjes uit plantenbakken.

Voor het winkelend publiek is Vlaardingen veiliger geworden; zo daalde het aantal diefstallen van bromfietsen, snorfietsen en fietsen van 390 naar 280. De daling was vooral sterk in het centrum. Met betrekking tot deze delicten is er vanaf afgelopen februari een actieve voorlichtingscampagne ingezet, inclusief zichtbare waarschuwingsborden om vooral je fiets goed op slot te zetten en de inzet van lokfietsen. Dit laatste heeft geleid tot de aanhouding van verschillende fietsendieven.

Hoewel de beleving bij veel Vlaardingers anders lijkt te zijn, hebben er ook minder geweldsdelicten plaatsgevonden: in 2014 waren dat er in het eerste half jaar 274 tegen 253 in dezelfde periode in 2015. De daling geldt daarbij ook voor bedreiging, mishandeling, straatroof en overvallen.

De criminaliteitscijfers worden continu gemonitord, waarbij er op verschillende soorten delicten een specifieke integrale aanpak wordt ingezet door politie en/of gemeente. Naast de genoemde campagne tegen diefstal van bromfietsen/ snorfietsen en fietsen is er een Woning Inbraken Team actief, de campagne “Be Smart With Your Smartphone” gestart en het project tegen zakkenrollerij.

Volg IKV op Social Media