Nieuws

Samen werken aan de verduurzaming regio Waterweg

Green Business Club Waterweg vormt sinds juni 2019 een lokaal netwerk dat bestaat uit bedrijven, kennisinstellingen, overheden en ondernemersverenigingen in de regio van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis (Waterweg). Deze partijen werken samen aan het verduurzamen van deze gebieden en de eigen bedrijfsvoering. Ben je ook met verduurzaming bezig, word dan participant van GBC Waterweg.

De deelnemers aan GBC Waterweg werken aan verduurzaming door bezig te gaan met concrete projecten. Doen staat hierin voorop! Deze projecten worden onderverdeeld in vier Thematafels: Energietransitie, Circulaire Economie, Duurzame Mobiliteit en Verduurzaming Bedrijventerreinen. Minimaal vier keer per jaar komen leden van een Thematafel samen. 

Kennis uitwisselen 
Het uitwisselen van kennis en best practices staan centraal. Binnen de tafels leggen de deelnemers nieuwe concrete projecten voor om draagvlak te creëren en andere deelnemers te identificeren. Ben je ook actief met deze topics, word dan ook participant van GBC Waterweg. Samen werken we dan aan het verduurzamen van de regio Waterweg. Voor een vrijblijvend gesprek en meer informatie kun je contact opnemen met programmamanager Dolf Bierhuizen.

Dolf Bierhuizen, programmamanager
06 4234 7749
dolf@greenbusinessclub.nl
https://greenbusinessclub.nl/waterweg/

Volg IKV op Social Media