Nieuws

Aankomende IKV-events dit najaar - save the dates

In navolging van de zeer geslaagde IKV Summer Meetup, op vrijdag 17 juli jongstleden, zullen we ook dit najaar een aantal alternatieve IKV-netwerkevents organiseren. Het belangrijkste is dat we in de maanden september, oktober en november de leden gelegenheid geven om elkaar te ontmoeten.

Zodra de exacte invulling van de IKV-events voor het najaar rond is, starten we met de aankondiging en inschrijving. Voor nu brengen we alvast de data onder de aandacht. Dus, Save the date!

Maandag 14 september, vanaf 17.00 uur
Maandag 12 oktober, vanaf 17.00 uur
Maandag 9 november, vanaf 17.00 uur

Golfen in plaats van golftoernooi
Het traditionele IKV Golftoernooi kan dit najaar niet doorgaan, in de vorm zoals we dat de afgelopen jaren gewend waren. Voor IKV-leden die dit najaar toch samen willen golven, is er nog wel een mogelijkheid. Wil je van die mogelijkheid gebruik maken, stuur dan je interesse naar Focco van der Waal. Hij coördineert dit najaar een gezamenlijke golfwedstrijd met IKV-leden. Stuur je interesse naar info@maasenwaalhypotheken.nl of bel hem/stuur hem een appje op 06 2097 1502

Volg IKV op Social Media