Nieuws

Creativiteit en discipline zijn de sleutelwoorden

‘Dat het lastige tijden zijn, zo midden in deze coronapandemie, is nu wel vaak genoeg gezegd. Daarom wil ik vooral benadrukken dat we zelf heel veel kunnen doen om deze periode goed door te komen. Allereerst door positief te blijven, al is dat lang niet altijd makkelijk. Ook zullen we de discipline moeten opbrengen om ons aan de voorschriften te houden. Doen we dat niet, dan hebben we straks weer een lock down. Maar het belangrijkste is toch dat we onze creativiteit maximaal inzetten. Dat is precies wat we als IKV ook zullen doen.

Bij elkaar brengen
Dat we in de achterliggende maanden geen bijeenkomsten konden organiseren, is voor een netwerkorganisatie als IKV zeer vervelend; het bij elkaar brengen van ondernemers is een van onze belangrijke kerntaken. Gelukkig is het klimaat in de achterliggende maanden iets versoepeld waardoor we op 17 juli jongstleden, in een kort tijdsbestek en vrij spontaan, de zeer geslaagde IKV Summer Meetup konden organiseren. Ruim 60 leden kwamen naar het Stadsstrand in de KW Haven, dat voor deze meeting een prachtige locatie was: in de buitenlucht en met voldoende ruimte om op gepaste afstand van elkaar toch met elkaar in gesprek te gaan.

Spontaniteit en creativiteit
Diezelfde spontaniteit en creativiteit waarmee we de IKV Summer Meetup organiseerden, gebruiken we nu ook om in september, oktober en november enkele IKV bijeenkomsten organiseren. Hoe die er precies uit gaan zien, daar werken we op de achtergrond met veel enthousiasme aan. Maar reken erop dat we leuke ideeën hebben die we de komende weken nader uitwerken en waarbij het ‘coronaproof samenzijn’ centraal staat. En heb je zelf een goed idee of een mooie suggestie, laat het ons dan weten. Een mailtje aan communicatie@ikv.nu is voldoende, want dan nemen we contact met je op.

Onze hersens gebruiken
Met positivisme en creativiteit komen we een heel eind, daarvan ben ik overtuigd. Tegelijk wil ik ook pleiten voor (meer) discipline. Iedereen snakt naar vakantie, vrije tijd en plezier. En dat snap ik. Maar als we ons te veel frivoliteit en vrijheden toe-eigenen, ben ik toch bevreesd voor de gevolgen. Het meest schadelijke is wel dat we door ons gedrag - wanneer we ons onverantwoord gedragen - een tweede lock down, intelligent of strikt, over ons afroepen. Ik hoop dan ook dat we allemaal onze hersens gebruiken. Hoe zeer we ook aan ontspanning toe zijn: vermijd drukke plaatsen en hou die 1,5 meter afstand in acht.’

Hewi Hoogendijk

 
Noteer de data voor de komende events alvast in uw agenda:
  • Maandag 14 september, vanaf 17.00 uur
  • Maandag 12 oktober, vanaf 17.00 uur
  • Maandag 9 november, vanaf 17.00 uur


 
IKV stuurt haar leden ongeveer elk kwartaal de IKV Kwartaal Update, waarin voorzitter Hewi Hoogendijk vertelt waarmee het bestuur bezig is. Heeft u vragen of suggesties voor het bestuur, stuur ze naar communicatie@ikv.nu.

Volg IKV op Social Media