Nieuws

Let op: vanaf 1 januari handhaving Informatieplicht Energiebesparing

Vanaf 1 januari 2020 gaat de overheid actief handhaven op het naleven van de Informatieplicht Energiebesparing. De Informatieplicht houdt in dat bedrijven die onder de criteria van de wet vallen bij het e-loket van RVO moeten melden welke energiebesparende maatregelen zij nemen om energie te besparen.

Bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m³ gas gebruiken, vallen sinds 1 juli 2019 al onder de Informatieplicht. Sinds 5 december moeten ook bedrijven met een personeelsbezetting van 250 FTE of hoger en bedrijven met een jaarlijkse omzet van minimaal 50 miljoen euro aan de Informatieplicht voldoen.

Sancties
Met ingang van het nieuwe jaar leggen gemeenten en omgevingsdiensten sancties op aan bedrijven uit de doelgroep die niet aan de eisen voldoen. Bedrijven die nog niet bij het e-loket van RVO hebben aangegeven welke energiebesparende maatregelen zij gaan nemen, doen er daarom goed aan dit proces snel in gang te zetten. De handhavingsrichtlijn schrijft voor dat controleurs de ondernemers die zich niet melden of geen maatregelen willen nemen via een dwangsom of een gerechtelijke uitspraak kunnen dwingen mee te werken.

Hulp bij Informatieplicht
Ondernemers die meer willen weten over de Informatieplicht Energiebesparing kunnen terecht op de website www.Wattjemoetweten.nl. Daarnaast kunnen ondernemers ook terecht bij de gemeente en omgevingsdiensten. Het ministerie van Economische Zaken stelt extra geld beschikbaar aan deze partijen voor een goede begeleiding van de ondernemers, om hen te helpen aan de Informatieplicht te voldoen.

Volg IKV op Social Media