Nieuw convenant over fondsen voor verbetering leef- en ondernemersklimaat

Verschillende belangenbehartigers waaronder IKV Ondernemend Vlaardingen hebben recentelijk het convenant vernieuwd waarin zij afspraken maken over de besteding van gelden waarover het Ondernemersfonds Vlaardingen (OFV) de beschikking heeft. Door de nieuwe afspraken zijn de uitgifte en beschikbaarheid van de fondsen voor een langere periode gegarandeerd. Alle Gebiedsgebonden Organisaties (GGO’s) in de stad kunnen een beroep doen op het geld om daarmee de leefbaarheid en het ondernemersklimaat in hun gebieden te verbeteren.
 
Sinds 2014 gaat een klein deel van het OZB-tarief voor bedrijfspanden, dat de gemeente int, naar een speciaal fonds. Om dat geld weer beschikbaar te stellen voor de verbetering van ons leef- en ondernemersklimaat is het Ondernemersfonds Vlaardingen opgericht. In januari dit jaar heeft dit fonds, samen met IKV Ondernemend Vlaardingen en Vlaardingen Partners, het bestaande convenant vernieuwd. Daarin leggen zij onder meer afspraken vast over de wijze waarop het geld ter beschikking komt voor alle ondernemers in de stad.
 
Gezamenlijk de krachten gebundeld
In de praktijk zijn het alle Gebiedsgebonden Organisaties (GGO’s) die een zogeheten trekkingsrecht hebben: de mogelijkheid om bedragen aan te vragen die per gebied door ondernemers zelf, via het OZB-tarief, zijn opgebracht. In een GGO zitten ondernemers die via een winkeliersvereniging, bedrijfs- of industrieterrein hun krachten hebben gebundeld. Een GGO kan dus bij het Ondernemersfonds Vlaardingen een aanvraag indienen voor collectieve bestedingen. Voorbeelden zijn het aanleggen van feestverlichting, inhuren van professioneel parkmanagement of beveiliging op bedrijventerreinen, het opknappen van de buurt of het organiseren van feestelijkheden zoals Sinterklaasintochten of een ander evenement.
 
Voor alle ondernemers in de stad
“IKV Ondernemend Vlaardingen behartigt in deze gesprekken alle ondernemers in de stad, leden maar ook niet-leden”, zegt voorzitter Hewi Hoogendijk. “Wij vonden het erg belangrijk dat wij, in het belang van al die bedrijven in onze stad - groot en klein - afspraken zouden vastleggen die verder gaan dan de korte termijn. Vandaar dat ook Vlaardingen Partners aan tafel zit. Zij richten zich op de city marketing en zullen daarmee Vlaardingen als stad beter op de kaart zetten. Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde; het ondernemersklimaat en daarmee de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze gemeente vergroten. Elke inspanning die wordt geleverd, of dat nu door een GGO, Vlaardingen Partners, de gemeente of door ons als IKV wordt gedaan, helpt ons bij het op de kaart zetten van Vlaardingen.”
 
Sociale binding versterken
Hewi Hoogendijk: “IKV Ondernemend Vlaardingen beschikt echt over de drive om samen met alle bedrijven in de stad een flinke impuls te geven aan ons ondernemersklimaat. Dit convenant en de zekerheid van financiering voor een langere periode vervult daarin een belangrijke rol. Tegelijk zetten wij ons nog sterker in - en dat is ook nodig na de lastige periode van corona en lockdowns - om de sociale cohesie te vergroten. Maandelijks organiseren we bijeenkomsten om ondernemers bij elkaar te brengen en contacten aan te halen. Wil je dat ook, word dan lid en kijk op www.ikv.nu.”

Dit nieuwsbericht delen:

Wellicht ook interessant

Maak kennis met het IKV bestuur

Lees meer