Nieuws

Nieuwe Maatjes - VermiService wil in gesprek over een groene en schonere buitenruimte

Naar aanleiding van anders denken en dwarsliggend gedrag met betrekking tot groenvoorzieningen, schreef Dennis Vermaas in 2016 een bedrijfsplan en startte hij in 2018 zijn groenbedrijf VermiService. Toen hij in 2018 begon, zette hij vol in op duurzame en ecologisch wijze onderhouden en inrichten van buitenterreinen, grote tuinen en daken. Sindsdien is hij met zijn bedrijf hard aan het groeien en investeert hij alleen in 100% elektrisch materieel. Daarnaast ontstond de missie om andere ondernemers daarbij te helpen waar hij dat kan en waar dat nodig is.
 
Waarom ben je lid geworden van het IKV?
“Het IKV heb ik al een wat langere tijd op de korrel. Ik heb al eens geprobeerd een participatie-offerte aan te bieden, een soort collectieve inkoop; bijvoorbeeld een schoner industrieterrein, maar dat is lastig als je geen lid bent. Nu vond ik het moment daar, dat ik me wil aanmelden om met het IKV te kunnen praten. Ik ben volop aan het groeien en zoek ook nieuwe medewerkers. Voor mij is dit het moment om meer naar buiten te treden en op te schalen. Vandaar de keuze voor mijn lidmaatschap.” 
Dennis hoopt ook bij méér ondernemers, ondersteuning te krijgen voor het ‘opschonen’ van de buitenruimte. Nu wordt die buitenruimte vaak nog flink vervuild door de industrie of andere bedrijvigheid. “Sommigen ondernemers hebben het misschien niet eens door dat ze vervuilen. Het vraagt daarom een verandering in de mind-set. De manier waarop mensen tegen dit onderwerp aankijken.”  Dennis wil hiervoor graag in gesprek met de leden van het IKV, om dit in elk geval onder de aandacht te brengen. Hij wil graag sparren met andere leden om zo verbeteringen te realiseren.
 
Wat hopen jullie bij de IKV te vinden?
“Bewustwording. Met ondernemers wil ik graag momenten creëren waarbij we thema’s bespreken, zoals ik dat ook binnen mijn partner netwerk van NL Greenlabel, de lokale politiek en de Green Business Club doe. Het is verstandig dat ondernemers over deze onderwerpen met elkaar in gesprek gaan. Een goed voorbeeld hiervan is zwerfafval. Dit ontstaat omdat er vaak problemen zijn met open containers. Dit vraagt om een stukje bewustwording bij ondernemers om daarin verandering te brengen. Daarnaast zou het mooi zijn om via dit netwerk goed personeel te werven. Dit hoeven geen hoveniers te zijn, want ik zoek vooral naar superhelden die klimaat een biodiversiteit hoog op hun lijstje hebben staan. Ik zoek naar slimme koppen die anders over ‘groen’ willen nadenken en willen helpen om een omslag te realiseren voor klimaat en biodiversiteit.”
 
Wat zijn de plannen voor VermiService de komende tijd?
"Op het moment zit ik bij VermiService stampvol. Ik ben partner bij NL GREENLABEL, een organisatie die de grote Nederlandse bedrijven helpt bij het anders kijken naar een groene omgeving en bijvoorbeeld de wijze waarop ze met de elektrificatie van productiemiddelen moeten omgaan. Heel belangrijk vind ik ook dat jongeren nog meer interesse krijgen in het groenpact. Ook dat is iets waar ik enorm druk mee ben. Ik kan pas echt meer werk aannemen als ik een goed en leuk team om me heen heb. Daarom focus ik me op dit moment compleet daarop. Door me nu te focussen op Vlaardingen en omgeving, wil ik bewustwording creëren bij de ondernemers van IKV Ondernemend Vlaardingen. Ik zou graag sparren met andere ondernemers, bij hen over de vloer komen om te kijken waar kansen en mogelijkheden voor elkaar liggen. 
 
Wat voor boodschap heb je voor het IKV of wat zou je tegen de ondernemers willen zeggen?
Veel ondernemers binnen het IKV hebben meer ruimte voor natuur dan ze zich realiseren, soms groeien er al bijzonder planten of leven er zeldzame beestjes op of rond hun terrein. Die natuurwaarde is niet in geld uit te drukken en moet veel beter beschermd en verbeterd worden. Vaak is met zeer kleine ingrepen ook veel meer groen in de omgeving te brengen en dit is hard nodig, iedere vierkante meter telt. Groen verkoelt waardoor airco units minder nodig zijn en zonnepanelen meer rendement opleveren, groen vangt fijne stoffen uit de lucht waardoor we een schonere lucht creëren, groen zorgt voor klimaatadaptatie, groen zorgt voor het welzijn van personeel en klanten en groen verhoogt de waarde van vastgoed. Onderschat dus niet wat groen met onze omgeving doet!

Volg IKV op Social Media