Nieuws

Nieuwe Maatjes - Aanzet geeft schoolcarrière van kinderen duwtje in de rug

Hoewel de IKV al lang een bekende is voor Marry Broek, directeur van Stichting Aanzet, besloot zij onlangs om ook zélf lid te worden. Ze vertelt de IKV-leden graag over het werk van Aanzet, de stichting die kinderen een mooie toekomst wil bieden. Maar ze kaart óók de laaggeletterdheid in de samenleving aan. ‘Wie weet hebben de leden leuke ideeën voor die kwestie’.
 
Wil je kort iets vertellen over Stichting Aanzet?
‘Onze missie is om alle kinderen een goede schoolcarrière te geven. Dat is om allerlei redenen niet bij alle kinderen vanzelfsprekend, bijvoorbeeld door taalachterstand of doordat ouders niet goed wijs worden uit het Nederlandse schoolsysteem. Om daarbij te helpen, trainen en begeleiden wij allerlei mensen die rond deze kinderen heen staan: natuurlijk de ouders, maar ook pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, en leerkrachten. We werken ook intensief samen met de gemeentes Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. We hebben een hele reeks projecten en trainingen opgezet. Zo is er ‘De Boekfiets’, een bakfiets gevuld met boeken waarmee vrijwilligers wekelijks naar bijvoorbeeld scholen, wijkcentra en speeltuinen fietsen om kinderen en ouders te laten ervaren hoe leuk lezen is. Een ander project is ‘Samen Leren’, voor kinderen uit groep 1- 4 waarvan de schoolontwikkeling wat achterblijft. Hun ouders geven we 2 keer per week begeleiding aan huis, zodat zij met allerlei tips en informatie hun kind beter leren helpen bij het schoolwerk.’
 
Waarom ben je lid geworden van IKV?
‘Ik zou binnen IKV graag de laaggeletterdheid in de samenleving willen aankaarten, want ik vraag mij af of het bedrijfsleven zich realiseert hoe groot dat probleem is. Weten zij bijvoorbeeld dat onder andere pinnen al heel lastig is voor mensen die laaggeletterd zijn? Wie weet hebben de IKV-leden wel leuke oplossingen en ideeën! Ook tweetaligheid in gezinnen heeft mijn interesse. Er wordt vaak op gehamerd dat mensen thuis Nederlands moeten spreken, terwijl ik juist wijs op het belang van de moedertaal. Eerst de moedertaal heel goed leren, is dé springplank richting het leren van een tweede, andere taal. Over deze onderwerpen vertel ik graag eens tijdens een Brand Stage.’
 
Wat hoop je verder te vinden binnen IKV?
‘Ik vind het altijd interessant om andere mensen te ontmoeten. Ik ken al veel IKV-leden, maar natuurlijk nog lang niet allemaal!’

Bekijk hier alle interviews in de rubriek 'Nieuwe Maatjes'.

Volg IKV op Social Media