Nieuws

Actieplan Economie krijgt vorm

In september of oktober van dit jaar hoopt wethouder Ruud de Vries (o.a. Economische Zaken) het Actieplan Economie te presenteren in de raad. Tot die tijd zullen werkgroepen zich bezighouden met het invullen van de vier thema’s, waarlangs het plan vorm gaat krijgen. 

Deze thema’s zijn:

  • Bestaande ondernemingen
  • Nieuwe ondernemingen
  • Kennis en innovatie
  • Vitale lokale economie

In de werkgroepen zullen raadsleden, ambtenaren en deskundigen, waaronder het lokale bedrijfsleven, plannen ontwikkelen. Die vormen tezamen een meerjarig plan dat jaarlijks wordt geëvalueerd en bijgesteld. Het voormalige hoofd inkoop van de gemeentes Vlaardingen, Schiedam en Maassluis, mevrouw Marja van der Meulen, is aangesteld als programmamanager. 

Alle Vlaardingers met ideeën en expertise zijn uitgenodigd hun bijdrage te leveren. Dat kan via een werkgroep of het indienen van voorstellen via het formulier op de gemeentelijke website. Alle informatie vindt u op www.vlaardingen.nl/actieplaneconomie

De eerste bijeenkomsten zijn gepland op 16, 17, 18 en 23 april. Het is van groot belang dat deelnemers aan alle drie de bijeenkomsten aanwezig zijn.

Volg IKV op Social Media