Nieuws

Actieplan Economie nadert eindfase

Op dinsdag 9 oktober werd de conceptversie van het Actieplan Economie besproken door een werkgroep bestaande uit ondernemers (waaronder vrijwel het gehele IKV –bestuur), vertegenwoordigers van instellingen, betrokken burgers en een aantal medewerkers van de gemeente Vlaardingen. Doelstelling van de plannen is om wonen en werken in Vlaardingen meer in balans te brengen. De wethouder streeft naar 2000 banen extra in 2020. 

Bij de bespreking van het huidige concept kwam een aantal punten naar voren. Duidelijk was de stelling van bijna alle aanwezigen dat groen en duurzaamheid, kortom leefbaarheid, de meest belangrijke doelen zijn. Ook stelde men vast dat het imago van onze stad aanmerkelijk beter moet. “Be good and tell it”! Een andere hartenkreet was de oproep aan de gemeente zelf om meer tempo te maken en meer lokaal in te kopen, tenminste 30% van het te besteden bedrag.  Dit percentage werd ‘ambitieus’ genoemd. 

Met de gemaakte opmerkingen wordt het Actieplan Economie aangepast. Dit wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Vervolgens worden uitvoeringsplannen opgesteld die jaarlijks worden geijkt en zo nodig aangepast.

Meer informatie: www.vlaardingen.nl/actieplaneconomie

Volg IKV op Social Media