Nieuws

Alfred Bruin van Royal Steensma in gesprek met minister Asscher

Per jaar heeft de regio Rijnmond in de levensmiddelenindustrie behoefte aan ruim honderd mensen. Er is geen juiste opleiding in de regio. Hierdoor is er geen aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Samen met het onderwijs, de gemeente Rotterdam en vijftien bedrijven uit de regio Rijnmond heeft ondernemer Alfred Bruin van Royal Steensma de handen ineen geslagen en de Food Inspiration Academy (FIA) opgericht om dit probleem aan te pakken. Royal Steensma zorgt er daarnaast voor dat het huidige personeel fit, gezond en up-to-date blijft. Tijdens de Week van de Ondernemer gaat Alfred op 14 oktober in Ahoy Rotterdam in gesprek met minister Asscher over duurzame inzetbaarheid.

De urgentie is hoog in de regio Rijnmond. ,,Dat is ook de reden dat we de Food Inspiration Academy hebben opgezet, aldus Alfred. We hebben per jaar behoefte aan ruim honderd mbo- en tientallen hbo-studenten. Met deze academy willen we mensen opleiden om de grote uitstroom tegen te gaan en vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten. Net zo belangrijk is om het huidige personeel fit, gezond en up-to-date te houden. We besteden daarom bij Royal Steensma aandacht aan medewerkers met overgewicht. We brengen hen desgewenst in contact met een diëtist. Medewerkers die net geopereerd zijn bieden we een opbouwprogramma aan, zodat ze langzaam hun conditie op kunnen bouwen. Een vast onderdeel zijn de jaarlijkse loopbaanontwikkelingsgesprekken. En we stimuleren medewerkers in gesprekken om te kijken naar hun sterke punten. Aandacht voor duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers is een win-win situatie. Zij zitten beter in hun vel en wij zijn tevreden over hun ontwikkeling en hun inzet’’, aldus Alfred Bruin.


Week van de Ondernemer
Ruim 2000 ondernemers bezoeken op 14 en 15 oktober de Week van de Ondernemer in Rotterdam. Het actief bevorderen van ondernemers om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid staat centraal. Trend analist Ruud Veltenaar neemt de ondernemers mee in de nieuwste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en ondernemer Alfred gaat in gesprek met minister Asscher over zijn aanpak. Meer informatie over de Week van de Ondernemer en het programma is te vinden op deweekvandeondernemer.nl

Op weg naar duurzame inzetbaarheid
De Week van de Ondernemer vormt een onderdeel van de campagne ‘Op weg naar duurzame inzetbaarheid’. Met deze campagne zetten het ministerie van Sociale Zaken, MKB Nederland en hun partners in op de veranderende arbeidsmarkt. Technologische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vragen veel van het aanpassingsvermogen van werkgevers en werknemers. Hoe zorg je ervoor dat medewerkers nu en in de toekomst op een goede manier duurzaam aan het werk kunnen blijven? Hiervoor zijn zaken als innovatie, bijblijven op je eigen vakgebied, betrokkenheid, gezondheid van werknemers en voortdurende uitwisseling van kennis essentieel. Betrokken medewerkers hebben meer plezier in hun werk en het stimuleren van een gezonde levensstijl kan het ziekteverzuim verminderen. Voor ondernemers is het noodzakelijk om te investeren in de verdere ontwikkeling en scholing van hun werknemers. Voor meer informatie kijk op www.duurzameinzetbaarheid.nl

Volg IKV op Social Media