Nieuws

Begroting in één oogopslag

Dit jaar heeft het college van burgemeester en wethouders de begroting wel heel vernieuwend gepresenteerd. Waar de gemeenteraad een boekwerk van 115 bladzijden tekst en cijfers doorworstelt de komende weken, is een overzicht van één grote pagina in Groot Vlaardingen aan alle inwoners van Vlaardingen verspreid.

Aan de linkerkant van de pagina staat een overzicht van de inkomsten, aan de rechterkant de uitgaven. Bij die uitgaven is ook nog een aparte kolom gemaakt met het gemiddelde bedrag dat per inwoner van de stad wordt uitgegeven aan de verschillende kostenposten.

Vlaardingen is hiermee niet uniek, in enkele andere gemeenten in Nederland gebeurt dit al langer, maar beantwoordt hier wel de vraag om een heldere en duidelijke weergave van de begroting. De dikwijls in de gemeenteraad aangehaalde ‘Tante Jo’, een metafoor voor de burger die niets moet hebben van ambtelijke en juridische taal, zou hier ongetwijfeld zelf ook blij mee zijn geweest!

Bron beeldmateriaal: Gemeente Vlaardingen

Volg IKV op Social Media