Nieuws

Benut de kansen die het Ondernemersfonds Vlaardingen biedt

Wist u dat het dagelijks bestuur van het Ondernemersfonds Vlaardingen elke 3e donderdag van de maand vergadert? Zij bespreken op dat moment onder meer de nieuw ingekomen aanvragen. Heeft u een aanvraag, houd dan rekening met deze data. De eerstvolgende bestuursvergadering van het Ondernemersfonds is donderdag 15 december.

Ondernemersinitiatieven stimuleren

Het Ondernemersfonds stimuleert ondernemersinitiatieven, begeleidt aanvragen, controleert de procedures en verzorgt de uitbetaling aan of namens Gebiedsgebonden Organisatie’s (GGO’s). Via het Ondernemersfonds Vlaardingen kunt u aanvragen doen om het trekkingsrecht voor een bepaald gebied of wijk te laten uitkeren. Enkele aanvragen die het Ondernemersfonds Vlaardingen het afgelopen jaar honoreerde, zijn in GGO Oostwijk een bijdrage voor de restauratie van molen Aeolus, in GGO Stadshart voor de huisjes van de kerstmarkt 2015 en in GGO Groot Vettenoord voor de aanleg van het glasvezelnetwerk. Op de website www.ofvld.nl/projecten vindt u nog meer voorbeelden.

Trekkingsrecht 2014 vóór 15-12 indienen
Heeft u nog geen aanvraag gedaan voor uw trekkingsrecht uit 2014, of slechts een gedeelte opgenomen? Dien dan nog vóór 15 december uw aanvraag in. Aanvragen ‘trekkingsrecht 2014’ die na deze datum worden ingediend, kan het Ondernemersfonds namelijk niet meer behandelen.

Recentelijk heeft het Ondernemersfonds Vlaardingen de jaren 2014 t/m 2016 geëvalueerd. Hierover is een evaluatieverslag geschreven dat geïnteresseerden kunnen downloaden via de website van het fonds.

Volg IKV op Social Media