Nieuws

Bert Blase waarnemend burgemeester in Vlaardingen

De heer A.B. (Bert) Blase wordt de nieuwe waarnemend burgemeester van Vlaardingen. De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, de heer drs. J. (Jaap) Smit, benoemt hem met ingang van 4 augustus 2014. De heer Blase is 55 jaar. De keuze voor de heer Blase is gemaakt in nauw overleg met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad.

Volg IKV op Social Media